Home ซีรีส์คำเดียวกัน แต่ไหงอ่านไม่เหมือนกัน ตอน: 倒 อ่านได้ 2 เสียง มีตั้ง 4 ความหมาย?? 倒--2-เสียง-4-ความหมาย

倒–2-เสียง-4-ความหมาย

倒--2-เสียง-4-ความหมาย