Home ซีรีส์คำเหมื๊อนเหมือน ตอน: 空气,天气 และ 气候 ต่างกันยังไง? ในเมื่้อก็คืออากาศเหมือนๆ กัน 空气-天气-气候

空气-天气-气候

空气 VS 天气 VS 气候