Home ตัวอย่างข้อสอบ HSK 1 – HSK 6 และ HSKK

ตัวอย่างข้อสอบ HSK 1 – HSK 6 และ HSKK

รวมตัวอย่างข้อสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 6 และ HSKK พร้อมไฟล์เสียงและเฉลย รวมถึงหัวข้อไวยากรณ์ HSK และศัพท์ HSK ที่ออกสอบแบบครบครันในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ หรือสนใจทดลองทำแบบทดสอบก่อนลงสนามสอบ HSK และ HSKK

HSK 1

H11329                     H11330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H11331                     H11332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                       Audio

H11334

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H10901

Exam Paper & Answer
Audio

H10902

Exam Paper & Answer`

Audio

H11003

Exam Paper & Answer
Audio

H11004

Exam Paper & Answer

Audio

H11005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 2

H21329                     H21330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H21331                      H21332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H21334

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H20901

Exam Paper & Answer
Audio

H20902

Exam Paper & Answer

Audio

H21003

Exam Paper & Answer
Audio

H21004

Exam Paper & Answer

Audio

H21005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 3

H31327                     H31329

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H31330                     H31332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H31001

Exam Paper & Answer
Audio

H31002

Exam Paper & Answer

Audio

H31003

Exam Paper & Answer
Audio

H31004

Exam Paper & Answer

Audio

H31005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 4

H41327                     H41328

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H41329                     H41330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet             Answer Sheet
Audio                         Audio

H41332

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H41001

Exam Paper & Answer
Audio

H41002

Exam Paper & Answer

Audio

H41003

Exam Paper & Answer
Audio

H41004

Exam Paper & Answer

Audio

H41005

Exam Paper & Answer
Audio

H41006            H41007

Exam Paper       Exam Paper
Answer Sheet       Answer Sheet
Audio Script       Audio Script
Audio        Audio

H41008                        H41009

Exam Paper        Exam Paper
Answer Sheet        Answer Sheet
Audio Script       Audio Script
Audio        Audio

H41218                        H41219

Exam Paper         Exam Paper
Answer Sheet         Answer Sheet
Audio Script         Audio Script
Audio         Audio

H41220                        H41221

Exam Paper          Exam Paper
Answer Sheet          Answer Sheet
Audio Script          Audio Script
Audio           Audio

HSK 5

H51327                     H51328

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H51329                    H51332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet             Answer Sheet
Audio                         Audio

H51001

Exam Paper & Answer
Audio

H51002

Exam Paper & Answer

Audio

H51110

Exam Paper & Answer
Audio

H51004

Exam Paper & Answer

Audio

H51005

Exam Paper & Answer
Audio

H51110                        H51111

Exam Paper        Exam Paper
Answer Sheet        Answer Sheet
Audio Script        Audio Script
Audio        Audio

HSK 6

H61328

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61330

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61332

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61001

Exam Paper & Answer
Audio

H61002

Exam Paper & Answer

Audio

H61003

Exam Paper & Answer
Audio

H61004

Exam Paper & Answer

Audio

H61005

Exam Paper & Answer
Audio

HSKK 初级

H71003                      H71312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H71002                      H71001

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H71004                      H71105

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

HSKK 中级

H81003                      H81312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H81004                      H81105

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H81106                      H81107

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

HSKK 高级

H91003                      H91312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H91004                      H91105

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

H91106                      H91107

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

รวมศัพท์ HSK ระดับต่างๆ

ศัพท์ HSK 1
ศัพท์ HSK 2
ศัพท์ HSK 3
ศัพท์ HSK 4
ศัพท์ HSK 5
ศัพท์ HSK 6

รวมหัวข้อไวยากรณ์ HSK ที่ควรรู้

ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 1
ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 2
ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 3

อ่านเพิ่มเติม

โพสไวยากรณ์ HSK ของสุ่ยหลิน

Courses สอนภาษาจีนของสุ่ยหลิน

หนังสือภาษาจีนของสุ่ยหลิน

คอร์สติว HSK4 หลักสูตรเข้มข้นและเร่งรัดมาแล้วค่ะ

“ตะลุยโจทย์เด็ด ติวเข้มเคล็ดลับ พิชิต HSK4 กับครูสุ่ยหลิน เรียนจีน ให้ได้จีน “

• หลักสูตรเร่งรัดเรียน 2 วัน 12 ชั่วโมง กับ ครูสุ่ยหลิน เรียนจีนให้ได้จีน
• เรียนครอบคลุมเทคนิคการทำข้อสอบให้ผ่านในทุก Part
• เรียนคำศัพท์ที่เจอจริงในข้อสอบ วิธีการใช้ให้ถูกไวยากรณ์
• เรียนไวยากรณ์ที่ออกสอบ HSK 4 บ่อยๆ
• เรียนรู้และจำลองการทำข้อสอบจริงไม่ตื่นสนาม

เพียงคนละ 1,800 บาท
รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น

สมัครติว HSK4 ที่ https://forms.gle/1mszMmv27tpLsGuV6

สอบถามเพิ่มเติมที่
FacebookPage : Spherer สะ-เฟียร์
พี่ออย โทร/Line 0866707557