ซีรีส์คำเหมื๊อนเหมือน ตอน: 关于 กับ 对于 ก็แปลว่า “เกี่ยวกับ” เหมือนๆ กันนี่นา??

4724
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน โพสก่อนสุ่ยหลินได้อธิบายเรื่อง 对 กับ 对于 ว่าต่างกันยังไงมีแฟนเพจถามมาว่า แล้ว 关于 กับ 对于 ล่ะ สุ่ยหลินมีคำอธิบายมั๊ยว่าต่างกันยังไง?

สุ่ยหลินจัดให้ค่ะ ติดตามได้ในโพสนี้ของสุ่ยหลินเลยค่ะ

关于 [guānyú] เกี่ยวกับ….

关于 เป็นคำบุพบท ซึ่งเราใช้เมื่อต่้องการพูดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น (ที่อยู่หลัง 关于)

เรามาดูลักษณะพิเศษของการใช้ 关于 กันค่ะ

1. ขึ้นต้นประโยคเน้นที่การบอกขอบเขตของประเด็นที่พูดถึง

โครงสร้าง
关于 + คน/สิ่งของ, ประโยค

ซึ่งประโยคที่ตามมาจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมของคนหรือสิ่งของที่อยู่ข้างหลัง 关于 นั่นเองค่ะ

关于汉语语法,我知道的不多。
Guānyú Hànyǔ yǔfǎ, wǒ zhīdào de bù duō.
เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน ฉันรู้ไม่เยอะมากเท่าไหร่

关于他的离开,可能有两个原因。
Guānyú tā de líkāi, kěnéng yǒu liǎng gè yuányīn.
เกี่ยวกับการจากไปของเขา อาจมีเหตุผลอยู่สองประการ

2. สามารถรวมกับคำอื่นแล้วทำหน้าที่ขยายคำนามได้ เพื่อบอกขอบเขตของคำนามนั้น (ว่าเกี่ยวของกับเรื่องอะไร)

โครงสร้าง
关于 + คน/สิ่งของ + + คำนาม

这是关于生活问题
Zhè shì guānyú shēnghuó de wèntí.
นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

我想买一本关于汉语语法
Wǒ xiǎng mǎi yī běn guānyú Hànyǔ yǔfǎ de shū.
ฉันอยากจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนสักเล่ม

你有关于这次会议PPT吗?
Nǐ yǒu guānyú zhè cì huìyì de PPT ma?
เธอมี powerpoint เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้หรือเปล่า?

ซึ่งการใช้งานแบบนี้อาจจะมองว่าในโครงสร้างนี้  关于 + คน/สิ่งของ เป็นบุพบทวลีที่วางหน้า 的 เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำนาม นั่นเองค่ะ

3. 关于 ถ้าหากว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำขยายคำนาม (แบบข้อ 2) ก็จะไม่สามารถอยู่ตรงกลางประโยคได้ ต้องขึ้นต้นประโยคเท่านั้น

我关于中国文化,已经了解很多了。 X
关于中国文化,我已经了解很多了。
Guānyú Zhōngguó wénhuà, wǒ yǐjīng liǎojiě hěn duō le.
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ฉันเข้าใจถ่องแท้มากเลยล่ะ

我们关于这件事已经谈过了。X
关于这件事,我们已经谈过了。
Guānyú zhè jiàn shì, wǒmen yǐjīng tánguò le.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเราได้เคยพูดคุยกันแล้ว

 

对于 [duìyú] สำหรับ….

ก็เป็นคำบุพบทเช่นกัน ใช้ในกรณีแบบนี้ค่ะ

1. ขึ้นต้นประโยค เพื่อเน้นพูดประเด็นที่มีต่อเรื่องนั้นโดยตรง

ประโยคย่อยที่ตามมาโดยทั่วไปแล้วก็จะมีคำที่แสดงความรู้สึก ทัศนคติหรือข้อคิดเห็น เช่น 有兴趣 [yǒuxìngqù] สนใจ,很满意 [hěn mǎnyì] พึงพอใจ,有热情 [yǒu rèqíng] กระตือรือร้น ต่างๆ  เป็นต้น

เป็นโครงสร้าง
对于 + คน/สิ่งของ , ประโยค(แสดงความรู้สึก ทัศนคติหรือข้อคิดเห็น)

对于这种人,就不该跟他们讲道理。
Duìyú zhè zhǒng rén, jiù bù gāi gēn tāmen jiǎng dàolǐ.
สำหรับคนพรรค์นี้ เธอไม่ควรไปอธิบายเหตุผลกับพวกเขา (ข้อคิดเห็น)

对于那件事情,我也不在乎。
Duìyú nà jiàn shìqíng, wǒ yě bùzàihū.
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ฉันก็ไม่สนใจ (ความรู้สึก)

对于考试成绩,我们都非常满意。
Duìyú kǎoshì chéngjī, wǒmen dōu fēicháng mǎnyì.
สำหรับผลการสอบ พวกเราล้วนพอใจมาก

2. สามารถวางไว้กลางประโยคได้ โดยรวมกับคำอื่นเป็นบุพบทวลี เพื่อเจาะประเด็นที่มีต่อเรื่องนั้นโดยตรง

对于这份工作并不满意。
Tā duìyú zhè fèn gōngzuò bìng bù mǎnyì.
เขาไม่พอใจกับงานนี้อย่างมาก (และสามารถย้ายไปข้างหน้าประโยคได้เช่นกัน 对于这份工作, 他并不满意。)

对于这个决定还未做明确的表示。
Tā duìyú zhège juédìng hái wèi zuò míngquè de biǎoshì.
เขายังไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับการตัดสินใจนี้ (และสามารถย้ายไปข้างหน้าประโยคได้เช่นกัน 对于这个决定,他还未做明确的表示。)

 

หมายเหตุ มีบางประโยคที่การใช้คำทั้งสองสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งก็จะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับ มุมมอง ประเมิน หรือการแสดงความเห็นค่ะ เช่น

关于/对于爱情,我不想多说什么了。
Guānyú/duìyú àiqíng, wǒ bùxiǎng duō shuō shénme le.
กับเรื่องความรัก ฉันไม่อยากพูดอะไรมาก (มุมมอง)

关于/对于这个问题,你们还有什么意见?
Guānyú/duìyú zhège wèntí, nǐmen hái yǒu shénme yìjiàn?
สำหรับคำถามนี้ พวกเธอยังมีความคิดเห็นอะไรไหม? (แสดงความเห็น)

关于/对于我这次的表现,大家可以评论一下。
Guānyú/duìyú wǒ zhè cì de biǎoxiàn, dàjiā kěyǐ pínglùn yīxià.
สำหรับการแสดงของฉันในครั้งนี้ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะ (ประเมินและแสดงความเห็น)

จบแล้วค่ะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถแยกแยะความแตกต่างของ 关于 และ 对于 กันบ้างนะคะ

สุ่ยหลิน