一会儿 VS 一点儿 VS 一下 เรื่อง “นิดหน่อย” ที่อาจทำให้เรางงมากมาย!!

80344
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของสุ่ยหลิน^^ โพสนี้สุ่ยหลินขอตอบคำถามจากทางบ้านค่ะ กับคำถามที่ถามมาว่า 一会儿 และ  一下 ใช้ยังไง? เห็นบางทีตามหลังกริยาก็ใช้ 等一会儿 บ้างก็ใช้ 等一下 แล้วมันเหมือนกันมั๊ย?  สุ่ยหลินเพิ่มความงงด้วยอีกคำที่คล้ายกัน คือ 一点儿 เอาให้งงกันคูณสามกันไปเลย แต่อ่านจบแล้วความงงจะหายไปอย่างแน่นอน มาอ่านกันเลยนะคะ

เริ่มกันทีละคำเลยค่ะ

一会儿 [yīhuìr]

เป็นคำนามที่เป็นเวลา (时间名词) มีความหมายว่าเป็น “ช่วงเวลาสั้นๆ” “สักครู่” “เดี๋ยวเดียว” “แป๊บนึง”

1. ใช้ตามหลังคำกริยา ก็จะบ่งบอกว่ากริยานั้นเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ชั่วครู่

โครงสร้าง กริยา + 一会儿

ลองดูประโยคตัวอย่างค่ะ

我们一会儿电视吧。
Wǒmen kàn yīhuìr diànshì ba.
พวกเราดูละครกันหน่อยเถอะ

我们再一会儿吧。
Wǒmen zài děng yīhuìr ba.
พวกเรารออีกสักนิดเถอะ

现在还有时间,一会儿作业吧。
Xiànzài hái yǒu shíjiān, xiě yīhuìr zuòyè ba.
ตอนนี้ยังพอมีเวลา ทำการบ้านสักหน่อยเถอะ

2. 一会儿 ยังสามารถสื่อความหมายว่ากริยานั้นเกิดก่อนหรือหลังเวลาที่เป็นจุดอ้างอิงเล็กน้อย โดยมักจะใช้ร่วมกับ 早 หรือ 晚

一会儿没关系。
Wǎn lái yīhuìr méiguānxi.
มาช้าหน่อย ไม่เป็นไร

明天一会儿,我找你有点事儿。
Míngtiān zǎolái yīhuìr, wǒ zhǎo nǐ yǒudiǎn shìr.
พรุ่งนี้มาเร็วหน่อย ฉันมีธุระกับเธอนิดหน่อย

คำที่สองค่ะ

一点儿 [yīdiǎnr]

一点儿 คือการรวมกันของตัวเลข “ 一 ” และลักษณนาม “ 点儿 ” ค่ะ มีลักษณะการใช้อยู่ 2 แบบนะคะ

1. สามารถวางไว้หน้าคำนาม เพื่อบ่งบอกว่าคำนามนั้นมีปริมาณหรือจำนวนน้อย

เป็นโครงสร้าง
กริยา + 一点儿 + คำนาม

一点儿水果
mǎi yīdiǎnr shuǐguǒ
ซื้อผลไม้นิดหน่อย

一点儿汉语
xuéle yīdiǎnr hànyǔ
เรียนภาษาจีนมานิดหน่อย

一点儿面包
chī yīdiǎnr miànbāo
กินขนมปังนิดหน่อย

一点儿
hē yīdiǎnr shuǐ
ดื่มน้ำเล็กน้อย

อย่างที่บอกค่ะว่า 一点儿 เป็นการรวมตัวกันของจำนวนและลักษณนาม (数量词) ดังนั้น 数量词 อื่นใช้ยังไง 一点儿 ก็ใช้แบบเดียวกันได้ เช่น

我还一点儿Wǒ hái yǒu yīdiǎn er qián. ฉันยังมีเงินอยู่นิดหน่อย
我还一百块Wǒ hái yǒu yībǎi kuài qián. ฉันยังมีเงินอยู่ 100 นึง

一点儿Wǒ chīle yīdiǎnr fàn. ฉันกินข้าวไปแล้วนิดหน่อย
一碗Wǒ chīle yī wǎn fàn. ฉันกินข้าวไปแล้ว 1 ชาม

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

去买一点儿吃的吧。
Nǐ qù mǎi yīdiǎnr chī de ba.
เธอไปซื้อของกินสักนิดเถอะ

会说一点儿汉语
Tā huì shuō yīdiǎnr Hànyǔ.
เขาพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย

帮妈妈一点儿吧。
Bāng māma zuò yīdiǎnr shì ba.
ช่วยแม่ทำงานเล็กๆ น้อยๆ บ้า่งเถอะ

现在还有时间,一点儿作业吧。
Xiànzài hái yǒu shíjiān, xiě yīdiǎnr zuòyè ba.
ตอนนี้ยังพอมีเวลา ทำการบ้านสักนิดเถอะ
**จะเห็นว่าประโยคคล้ายข้างบนที่ผ่านมาเลย เพียงแค่เปลี่ยนจาก 一点儿 เป็น 一会儿
จุดที่แตกต่างก็คือ 一点儿 เน้นที่ 作业 ว่าน้อย (เช่น ยังพอมีเวลา ทำไปสัก 2-3 ข้อเถอะ)
ส่วน 一会儿 เน้นที่ช่วงเวลาในการดำเนินไปของ 写 ว่าไม่นานค่ะ (เช่น ยังพอมีเวลา ทำไปสัก 5 นาทีเถอะ)

2. (一)点儿บางครั้งสามารถใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้ บ่งบอกว่าระดับของคำกริยาหรือคำคุณศัพท์มีระดับมากกว่าเดิมเล็กน้อย

โครงสร้าง
กริยา/คำคุณศัพท์ + (一)点儿
สามารถละ 一 ใน 一点儿 ได้

(ซึ่งจุดนี้โครงสร้างไวยากรณ์จะคล้ายกับ 一会儿 ที่มีโครงสร้าง กริยา + 一会儿 แต่ความหมายที่ต้องการสื่อต่างกัน ตรงที่ 一会儿 จะบ่งบอกว่ากริยาเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ชั่วครู่ ส่วน 一点儿 บ่งบอกว่าระดับของคำกริยาหรือคำคุณศัพท์มีระดับที่ไม่สูงจากเดิมมากนัก )

ตัวอย่างประโยค

(一)点儿
Kuài (yī) diǎnr!
เร็วหน่อย!

这个菜很好吃,你(一)点儿吧。
Zhège cài hěn hào chī, nǐ chī (yī) diǎnr ba.
อาหารจานนี้อร่อย เธอกินหน่อยสิ

不要伤心! 开心(一)点儿吧!
Bùyào shāngxīn! Kāixīn (yī) diǎnr ba!
อย่าเสียใจไป! ร่าเริงหน่อยสิ!

便宜(一)点儿吧。
Piányi (yī) diǎnr ba.
ถูกว่านี้หน่อยเถอะ

明天(一)点儿来。
Míngtiān zǎo (yī) diǎnr lái.
พรุ่งนี้มาเร็วหน่อยนะ

下午我有一点儿事,(一)点儿到。
Xiàwǔ wǒ yǒu yīdiǎnr shì, wǎn (yī) diǎn er dào.
ตอนบ่ายฉันมีธุระนิดหน่อย จะมาถึงช้าหน่อย

คำสุดท้ายค่ะ

一下 [yīxià]

下 [xià] ครั้ง เป็นลักษณนามใช้เพื่อระบุจำนวนครั้งของกริยา ซึ่งกริยาที่ว่านั้นก็จะเกิดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

โครงสร้าง กริยา + 一下

一下桌子。
Tā qiāole yīxià zhuōzi.
เขาเคาะโต๊ะไปทีนึง

一下 เมื่อตามหลังกริยา ยังสามารถสื่อความหมายว่า กระทำกริยานั้นแบบผ่อนคลาย ไม่จริงจัง หรือใช้ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งมักจะเป็นประโยคร้องขอ เชิญชวน หรือคำสั่งก็ได้ ซึ่งการใช้งานลักษณะนี้ไม่ได้บอกจำนวนครั้งของการกระทำนะจ๊ะ เช่น

一下
Nǐ lái yīxià.
เธอมานี่หน่อย

我们休息一下吧。
Wǒmen xiūxí yīxià ba.
พวกเราพักแป๊บนึงเถอะ

你能帮我一下这张桌子吗?
Nǐ néng bāng wǒ bān yīxià zhè zhāng zhuōzi ma?
เธอช่วยฉันย้ายโต๊ะตัวนี้หน่อยได้มั๊ย?

 

ดังนั้นขอสรุปนะคะ

ถ้าเกี่ยวกับปริมาณ อยากจะบอกว่าคำนามนั้นมีจำนวนน้อย ก็จงใช้ 一点儿 + คำนาม
ถ้าเกี่ยวกับช่วงเวลา ต้องการสื่อว่ากริยานั้นเกิดขึ้นแป๊บเดียว ก็จงใช้ กริยา + 一会儿
ถ้าเกี่ยวกับการกระทำ ต้องการสื่อว่าทำกริยานั้นแบบผ่อนคลาย ไม่จริงจัง หรือใช้ระยะเวลาไม่นาน ก็จงใช้ กริยา + 一下

หวังว่าแฟนเพจที่อ่านถึงตรงนี้น่าจะพอแยกแยะความแตกต่างของ 一会儿 , 一点儿และ 一下 กันได้แล้วนะจ๊ะ แต่แน่ใจนะ? รอทำแบบฝึกหัดละกันนะคะ

สุ่ยหลิน^^