再 แปลว่า “อีก” และ 还 [hái] แปลว่าอะไร?? ยังคง กับ อีก ต่างกันไหม??

42287
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน เมื่อเราเรียนภาษาจีนไปสักระยะเราจะเจอกับคำศัพท์ที่แปลคล้ายๆ กันทำให้เรางง ว่าทำไมต้องมี 2 คำนะ มี 2 คำแล้วต่างกันตรงไหน  เหมือนอย่างศัพท์ในวันนี้ค่ะ

ทั้ง 再 [zài] และ 还 [hái] สองคำนี้เป็นคำวิเศษณ์ (副词) ทั้งคู่ ความหมายก็ใกล้เคียงกันอีก คือสามารถสื่อได้ว่าจะมีการเกิดขึ้นซ้ำของกริยาหรือการกระทำในอนาคต หรือสื่อว่ากริยาหรือการกระทำนั้นดำเนินต่อเนื่องไป ได้เหมือนกัน ลองดู 2 ประโยคนี้เทียบกันค่ะ

明天我再来。
Míngtiān wǒ zài lái.

กับ

明天我还来。
Míngtiān wǒ hái lái.

ทั้ง 2 ประโยคถูกไวยากรณ์ทั้งคู่ และสื่อถึงว่า “พรุ่งนี้ฉันจะมาอีก” ด้วยกันทั้งคู่เลย แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยนะคะ อ้าว!แตกต่างกันยังไง? แตกต่างกันตรงไหน?? มาดูกันทีละคำในโพสนี้ของสุ่ยหลินได้เลยค่ะ

เริ่มต้นที่ 再 กันก่อน

再 [zài]

1. 再 สื่อถึงกริยาหรือการกระทำแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต (ตอนที่พูดยังไม่เกิด)

ตัวอย่างประโยค
说一遍。
Qǐng zài shuō yī biàn..
กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ

我现在没时间,你明天来吧。
Wǒ xiànzài méi shíjiān, nǐ míngtiān zài lái ba.
ตอนนี้ฉันไม่มีเวลา เธอมาอีกทีพรุ่งนี้นะ

2. เมื่อใช้ 再 สื่อว่ากริยาหรือการกระทำนั้นดำเนินต่อเนื่องไป จะเป็นการเน้นว่ากริยาหรือการกระทำนั้นมีการดำเนินต่อเนื่องจากขณะที่พูดต่อเนื่องไปในอนาคต

(มักใช้ในประโยคสมมติที่มีรูปปฏิเสธ – มี 不 หรือ 没 ด้วยเสมอ)

不说,我就走了。
Nǐ zài bù shuō, wǒ jiù zǒu le.
ถ้าเธอไม่พูดอีก ฉันก็จะไปแล้ว (不说 = ยังคงไม่พูดต่อไปอีกเรื่อยๆ)

不吃,菜就要涼了。
Zài bù chī, cài jiù yào liáng le.
ถ้าไม่กิน อาหารก็จะเย็นหมดแล้ว

3. เมื่อใช้ร่วมกับกริยาช่วย “ 再” จะวางไว้หลังคำกริยาช่วย

เป็นโครงสร้าง
กริยาช่วย + + กริยาหลัก

ตัวอย่างประโยค
这本书我一遍。
Zhè běn shū wǒ xiǎng zài kàn yī biàn.
หนังสือเล่มนี้ ฉันอยากจะอ่านอีกรอบ

愿意一等吗?
Nǐ yuànyì zài děng yi děng ma?
เธอยอมที่จะรอสักครู่ไหม

我没听清楚,你一遍吗?
Wǒ méi tīng qīngchu, nǐ néng zài shuō yī biàn ma?
ฉันได้ยินไม่ชัด เธอช่วยพูดอีกรอบได้ไหม

4. 再 สามารถตามหลังด้วยกริยาที่มีรูปแบบการซ้ำคำ หรือตามหลังด้วยกริยาที่ใช้ร่วมกับส่วนเสริมที่บอกปริมาณหรือระยะเวลาได้

(还 ไม่สามารถใช้งานลักษณะนี้ได้นะคะ)

เป็นโครงสร้าง

+ กริยาซ้ำคำ
หรือ
+ กริยา + ระยะเวลา/จำนวน + (กรรม)

ตัวอย่างประโยค

我们等等
Wǒmen zài děngděng.
พวกเรารออีกนิด

别走,一会儿
Bié zǒu, zài zuò yīhuǐr.
อย่าเพิ่งไป นั่งอีกแป๊บ

一碗米饭
Zài lái yī wǎn mǐfàn!
เอาข้าวมาอีกชาม!

5. รูปปฏิเสธของ 再 นั้น เราสามารถเอาคำวิเศษณ์แสดงการปฏิเสธอย่าง 不, 别 หรือ 没 วางไว้ได้ทั้งข้างหน้าหรือข้างหลัง 再 ก็ได้ค่ะ

โดยที่ความหมายเหมือนกันคือบอกว่ากริยาหรือการกระทำนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ

เป็นโครงสร้าง
+ 不/别/没 หรือ 不/别/没 +

ตัวอย่างประโยค
等了。 / 我等了。
Wǒ bù zài děng le. / Wǒ zài bù děng le.
ฉันจะไม่รออีกต่อไปแล้ว

请你这么做了。/ 请你这么做了。
Qǐng nǐ bié zài zhème zuò le. /Qǐng nǐ zài bié zhème zuò le.

เธอโปรดอย่าทำมันอีกเลย

搬家之后,我见过他。 / 搬家之后,我见过他。
Bānjiā zhīhòu, wǒ méi zài jiànguo tā. / Bānjiā zhīhòu, wǒ zài méi jiànguo tā.
หลังจากย้าย ฉันไม่เคยเจอเขาอีกเลย

 

还 [hái]

1. 还 สามารถสื่อถึงกริยาหรือการกระทำแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ได้เช่นเดียวกับ 再

แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ 还 มักสื่อว่าประธานอยากให้กริยาหรือการกระทำนั้นดำเนินต่อไปหรือเกิดขึ้นอีก ซึ่งก็มักใช้ร่วมกับคำกริยาช่วยที่บ่งบอกถึงความต้องการ อย่างเช่น 要 และ 想

ลองเปรียบเทียบ 2 ประโยคนี้ดูนะคะ

这儿的环境真不错,我明天(想)来。
Zhèr de huánjìng zhēn bùcuò, wǒ míngtiān hái (xiǎng) lái.
บรรยากาศที่นี่ไม่เลวจริงๆ พรุ่งนี้ฉัน(อยาก)จะมาอีก

已经下班了,你明天来吧。
Yǐjīnɡ xiàbān le ,nǐ mínɡtiān zài lái bɑ.
(ตอนนี้)เลิกงานแล้ว พรุ่งนี้เธอมาอีกครั้งนะ

ประโยคแรกที่ใช้ 还 จะสื่อถึงการที่ประธานมีความต้องการให้กริยาเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ส่วนประโยคที่ 2 ที่ใช้ 再 แสดงถึงปัจจัยภายนอกที่ทำให้ประธานต้องทำกริยานั้นอีกครั้งในอนาคต

2. 还 สามารถสื่อว่ากริยาหรือการกระทำนั้นยังดำเนินต่อเนื่องไป หรือคงสภาพอยู่อย่างนั้น จากอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูด

ตัวอย่างประโยค

你怎么不高兴呢?
Nǐ zěnme hái bù gāoxìng ne?
ทำไมเธอยังอารมณ์ไม่ดีอยู่อีก

你怎么看书呢,都 12 点了。
Nǐ zěnme hái kàn shū ne, dōu shí’èr diǎn le.
เธอทำไมยังอ่านหนังสืออยู่อีก นี่มันเที่ยงแล้วนะ

3. 还 มักใช้ร่วมกับกริยาช่วย โดยที่ 还 จะวางไว้หน้าคำกริยาช่วย

เป็นโครงสร้าง
+ กริยาช่วย + กริยาหลัก

这本书我一遍。
Zhè běn shū wǒ hái xiǎng kàn yī biàn.
หนังสือเล่มนี้ ฉันยังอยากจะอ่านอีกรอบ

愿意一等吗?
Nǐ hái yuànyì děng yī děng ma?
เธอยังยอมที่จะรอสักครู่ไหม

4. รูปปฏิเสธของ 还 นั้น เราสามารถเอาคำวิเศษณ์แสดงการปฏิเสธวางไว้ข้างหลัง 还 ได้เท่านั้น เพื่อสื่อว่ากริยาหรือการกระทำนั้นยังคงไม่เกิดขึ้น

เป็นโครงสร้าง
+ 不/没

走吗?
Nǐ hái bù zǒu ma?
เธอยังไม่ไปเหรอ?

来。
Tā hái méi lái.
เขายังคงไม่มา

 

คราวนี้กลับมาที่คำถามที่จั่วหัวไว้ตอนต้น 明天我再来。กับ 明天我还来。ทั้ง 2 ประโยคนี้มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตเหมือนกันค่ะ คือพรุ่งนี้ฉันจะมาเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ความรู้สึกของคนพูด คือถ้าใช้ 再 มักจะเป็นการที่เราต้องมาเพราะมีเหตุที่ทำให้ต้องมา เช่น 他不在没关系,我明天。เขาไม่อยู่ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ฉันจะมาอีก แต่ถ้าใช้ 还 มักจะสื่อว่าเป็นความต้องการประธานที่จะมาอีก เช่น 这家店的蛋糕真好吃,明天我。เค้กร้านนี้อร่อยมาก พรุ่งนี้ฉันจะมาอีก

จบแล้วค่ะ หวังว่าแฟนเพจจะเข้าใจความแตกต่างและวิธีใช้ของ 再 และ 还 กันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ

ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน

ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน (เวอร์ชั่น SE-ED) มีขายที่ร้านหนังสือ SE-ED แล้วนะคะ ใครจะสอบ HSK หรือ PAT7.4 หนังสือเล่มนี้ช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องของคำคล้าย 近义词 ที่เราคนไทยชอบสับสนได้น้าา!!

สนใจก็ไปหาดูตามร้านหนังสือใกล้บ้าน เอาให้ชัวร์ก็ลองเช็คสาขาที่จำหน่ายก่อนก็ได้ค่ะ หรือซื้อออนไลน์จาก se-ed.com ก็ได้นะคะ

สุ่ยหลิน^^