ซีรีส์คำเหมื๊อนเหมือน ตอน: 一直 กับ 一向 ก็ “ตลอดๆ” เหมือนกันนี่นา

15750
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน ถ้าใครตามดูสุ่ยหลิน  LIVE จะจำได้ว่าสุ่ยหลินชอบพูดบ่อยๆ ว่าภาษาจีนยากที่สุดที่คำเหมือน คำคล้ายๆ ที่ความหมายใกล้เคียงกัน ยากเพราะเราคนต่างชาติไม่รู้จะใช้คำไหนดีเพราะแปลเหมือนกันหมด ผลสรุปก็คือเราก็ใช้แบบของเราแต่คนจีนไม่ใช้ !! TT

เหมือนอย่างคู่คำเหมือนในวันนี้ที่สุ่ยหลินเอามาเขียนโพสค่ะ คำว่า 一直 [yīzhí] กับ 一向 [yīxiàng]  ทั้งสองคำนี้มีความหมายในภาษาไทยแทบจะไม่ต่างกัน คือมีความหมายว่า “เสมอ” หรือ  “ตลอด” แต่ในการใช้งานของทั้งสองคำ และความหมายลึกลงไปของทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะคะ จะแตกต่างกันตรงไหน มาติดตามได้ในโพสนี้ของสุ่ยหลินค่ะ

มาเริ่มกันที่คำแรก

一直 [yīzhí]

คำนี้เป็นคำวิเศษณ์ โดยใช้ได้หลายอย่างแบบนี้เลยค่ะ

1. สื่อถึงไปตามทิศทางนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

从这条路一直走下去。
Cóng zhè tiáo lù yīzhí zǒu xiàqu.
จากถนนเส้นนี้เดินตรงไปเรื่อยๆ

这条高速路一直通到上海。
Zhè tiáo gāosù lù yīzhí tōng dào Shànghǎi.
ทางหลวงสายนี้มุ่งไปสู่เซี่ยงไฮ้

จะเห็นว่าตรงนี้ 一直 จะหมายถึงไปทางนั้นไม่เปลี่ยน ไม่เขว ไม่หันเห

2. สื่อว่ากริยาหรือเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก

一直 + กริยา/คุณศัพท์
ถ้าเป็นรูปปฏิเสธ
一直 + 不/没 + กริยา/คุณศัพท์

一直在下,我没办法出去。
Yǔ yīzhí zàixià, wǒ méi bànfǎ chūqu
ฝนตกตลอดเวลา ฉันเลยออกไปข้างนอกไม่ได้

一直都很忙。
Wǒ yīzhí dōu hěn máng.
ฉันยุ่งตลอดเวลา

三十多年来我一直在这个大学教书。
Sānshí duō nián lái wǒ yīzhí zài zhège dàxué jiāoshū.
กว่าสามสิบปีแล้วที่ฉันสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

他最近对我一直非常冷淡。
Tā zuìjìn duì wǒ yīzhí fēicháng lěngdàn.
ช่วงนี้เขาโคตรจะเย็นชากับฉันตลอดเลยยย

我听说她一直结婚。
Wǒ tīng shuō tā yīzhí méi jiéhūn.
ฉันได้ยินมาว่าเธอไม่เคยแต่งงานเลย

一直喜欢这样的人。
Wǒ yīzhí bù xǐhuan zhèyàng de rén.
ฉันไม่เคยชอบคนแบบนี้เลย

ทั้งหมดเน้นว่าดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

 

3. มักจะใช้ 一直 ในประโยคที่มีการกำหนดจุดเวลาเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกริยาหรือเหตุการณ์ (ที่มีการดำเนินต่อเนื่องไม่มีหยุด)

เป็นโครงสร้าง
从….一直到….都….

我们早上一直晚上不停开会。
Wǒmen cóng zǎoshang yīzhí dào wǎnshang dōu bù tíng kāihuì.
พวกเราประชุมกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

周一一直周五,我的日程排满满的。
Cóng Zhōuyī yīzhí dào Zhōuwǔ, wǒ de rìchéng dōu pái mǎnmǎn de.
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตารางเวลาของฉันเต็มแล้ว

จากประโยคข้างบนมีการกำหนดจุดเวลาเริ่มและหยุดอย่างในประโยคแรกคือ 早上 กับ 晚上 ประโยคที่ 2 คือ 周一 กับ 周五

มาต่อกันที่อีกคำเลยค่ะ

 

一向 [yīxiàng]

ก็เป็นคำวิเศษณ์เหมือนกัน ใช้ได้แบบนี้เลยค่ะ

1. มีความหมายที่ของ 一直 และ 从来 อยู่ในตัวมัน สื่อความหมายว่ากริยาหรือเหตุการณ์ที่มีมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง (แต่ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้)

หรือสื่อว่าจากครั้งก่อนจนถึงครั้งนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จึงมักใช้กับนิสัย กิจวัตร บุคลิก ทัศนคติ (ที่แต่ดั้งแต่เดิมก็เป็นมาอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงไป, 一直 ไม่มีความหมายนี้)

一向喜欢运动。
Wǒ yīxiàng xǐhuān yùndòng.
ฉันชอบเล่นกีฬา (แต่ก่อนชอบ ตอนนี้ก็ชอบ ไม่เปลี่ยนแปลง)

一向守信用。
Tā yīxiàng shǒu xìnyòng.
เขารักษาคำพูดเสมอ

爸爸妈妈一向节俭,舍不得吃,舍不得穿。
Bàba māma yīxiàng jiéjiǎn, shěbude chī, shěbude chuān.
พ่อแม่ประหยัดอยู่เสมอ ไม่อยากที่จะเสียเงินทองกับเรื่องกินหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่

2. ต้องเป็นกริยาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน และไม่จำเป็นว่าต้องมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกริยาหรือเหตุการณ์ (ที่มีการคงสภาพ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ซึ่งถ้าในประโยคมีการบอกจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเป็นเหตุการณ์ในอนาคต จะไม่ใช้ 一向 แต่จะใช้ 一直 แทน

一向不抽烟也不喝酒。
Tā yīxiàng bù chōuyān yě bù hējiǔ.
เขาไม่เคยสูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า (เกิดขึ้นในอดีตและไม่เปลี่ยนแปลงจนมาถึงปัจจุบัน และในประโยคไม่จำเป็นต้องบอกขอบเขตจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเหตุการณ์)

昨天晚上我*一向学习到12点。 X
昨天晚上我一直学习到12点。
Zuótiān wǎnshang wǒ yīzhí xuéxí dào 12 diǎn.
เมื่อคืนนี้ฉันเรียนจนถึงเที่ยงคืน (บอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเหตุการณ์ ต้องใช้ 一直)

我会*一向陪着你。X
我会一直陪着你
ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป (เป็นเหตุการณ์ในอนาคต ไม่สามารถใช้ 一向 ได้, ต้องใช้ 一直 แทน)

 

สรุปความแตกต่างของ VS  

1. จุดที่เน้น

一向 เน้นที่ “ไม่เปลี่ยนแปลง” จึงมักใช้กับนิสัย กิจวัตร บุคลิก ทัศนคติ (ที่แต่ดั้งแต่เดิมก็เป็นมาอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงไป)
一直 เน้นที่ “ต่อเนื่อง ไม่มีหยุด” คือมีกริยาหรือเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก

一向不吃早饭。
Tā yīxiàng bù chī zǎofàn.
เขาไม่กินข้าวเช้าเสมอ (นิสัย กิจวัตร ใช้ 从来 แทนได้)

一直下个不停。
Yǔ yīzhí xià gè bù tíng.
ฝนตกไม่มีหยุด

2. ช่วงเวลา

一向 ใช้กับกริยาหรือเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตได้
一直 สามารถใช้กับกริยาหรือเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ และมักจะมีการบอกขอบเขตจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเหตุการณ์ ซึ่งจะยาวนานหรือเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้

他花钱一向很节约。
Tā huā qián yīxiàng hěn jiéyuē.
เขาใช้เงินประหยัดเสมอ (อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นแบบนี้เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง)

放假以来,他一直在写论文。
Fàngjià yǐlái, tā yīzhí zài xiě lùnwén.
ตั้งแต่ปิดเทอม เขาก็เขียนวิทยานิพนธ์ตลอด (บอกจุดเริ่มต้น 放假以来)

3. 一直 ยังมีความหมายสื่อถึงไปตามทิศทางนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

ซึ่งจุดนี้แตกต่างจาก 一向 อย่างเห็นได้ชัด

顺着这条大街一直走500米就到了。
Shùnzhe zhè tiáo dàjiē yīzhí zǒu 500 mǐ jiù dào le.
เดินตรงไปตามถนนสายนี้ 500 เมตร ก็ถึงแล้ว (ใช้ 一向 มาแทนไม่ได้)

หมายเหตุ ถึงแม้一直 และ一向 จะมีข้อแตกต่าง แต่มีบางประโยคที่แทนกันได้ ถ้าไม่ขัดกับเกณฑ์ข้างบน และความหมายไม่ได้ต่างกันมาก
(เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความต่อเนื่อง)

一向/一直很自信。
Tā yīxiàng/yīzhí hěn zìxìn.
เขาเชื่อมันในตัวเองเสมอ

我爸爸身体一向/一直很好
Wǒ bàba shēntǐ yīxiàng/yīzhí hěn hǎo.
พ่อของฉันมีสุขภาพที่ดีมาโดยตลอด

他的服务态度一向/一直很好。
Tā de fúwù tàidù yīxiàng/yīzhí hěn hǎo.
ทัศนคติในการบริการของเขาดีเสมอ (ให้บริการดี สุภาพ)

จบแล้วค่ะ หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนมองเห็นความแตกต่างและเลือกใช้ได้ถูกต้องนะคะ

ชอบเรียนไวยากรณ์แบบนี้กับสุ่ยหลิน ขอแนะนำ eBook เล่มนี้ของสุ่ยหลินที่สุ่ยหลินเขียนเองเลยค่ะ  “ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่ายๆ สไตล์สุ่ยหลิน” ใช้สอบ HSK PAT7.4 ไว้ทำงาน ไว้เรียน สารพัดประโยชน์แก้ปัญหาของคนไทยเรียนภาษาจีนแล้วไม่รู้จะถามใคร สุ่ยหลินมาตอบให้แล้วว

ซื้อแบบ eBook ได้ที่นี่เลย (หนังสือเล่มที่สุ่ยหลินหมดแล้วค่า)


Thumbnail Seller Link
ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่ายๆ สไตล์สุ่ยหลิน
ChineseBang 中文棒
www.mebmarket.com
หนังสือเล่มนี้สุ่ยหลินตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคนไทยที่เรียนภาษาจีนมาสักระยะแล้วเจอปัญหาคำเหมือนคำคล้ายในภาษาจีนที่เรียกว่า 近义词 [jìny…
Get it now

 

อ่านตัวอย่างได้ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/ซีรีส์คำเหมือนHSK1-6

แบบฝึกหัด
我会一直保护你。
从这儿一直往前走就是我们学校。
从前天感冒到现在我一直咳嗽。
我一向/一直喜欢读书。
父母一向很节俭。