ซีรีส์คำเหมื๊อนเหมือน ตอน: 常常 VS 往往 บ่อยๆ ที่แตกต่าง

38240
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน^^ วันนี้สุ่ยหลินขอนำเสนอคำอีกคู่ที่แปลเหมือนกันเลย คำทั้งสองนี้ก็คือ 常常 และ 往往 ซึ่งทั้งคู่เป็นคำวิเศษณ์ (副词) ใช้วางหน้าคำกริยา เพื่อสื่อว่ากริยา การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆ ได้ด้วยกันทั้งคู่ แต่ทำไมต้องมีตั้งสองคำ? มีไว้แล้วต่างกันยังไง??  งั้นเรามาดูความแตกต่างของ 常常 และ 往往  ในโพสนี้กับสุ่ยหลินค่ะ

เริ่มจากคำแรกเลย

常常 [chángcháng]

แปลว่า บ่อยๆ, บ่อยครั้ง

ใช้เพื่อเน้นกริยา การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ (คือมีความถี่หรือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นบ่อย)

他睡觉前常常看书
Tā shuìjiào qián chángcháng kànshū.
ก่อนนอนเขามักจะอ่านหนังสือ

晚饭后他常常一个人去外面散步。
Wǎnfàn hòu tā chángcháng yīgèrén qù wàimiàn sànbù.
หลังกินข้าวเย็น เขามักออกไปข้างนอกเดินเล่นคนเดียวอยู่บ่อยๆ

 

往往 [wǎngwǎng]

แปลว่า โดยปกติแล้ว, มักจะ

ใช้เพื่อเน้นกริยา การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่นเดียวกัน แต่ที่มากกว่า 常常 ก็คือ 往往 ใช้กับสิ่งที่เป็นกิจวัตร นิสัย ซึ่งมักจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิม สถานที่เดิม หรือมีรูปแบบซ้ำๆ รวมถึงมีปัจจัยเดิมๆ ที่ทำให้เกิดขึ้น

มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

他晚上往往半夜以后才睡觉。
Tā wǎnshang wǎngwǎng bànyè yǐhòu cái shuìjiào.
เขาเข้านอนหลังเที่ยงคืนบ่อยๆ (เป็นนิสัย, เกิดในช่วงเวลาเดิมๆ)

精神太紧张,往往会影响比赛结果。
jīngshén tài jǐnzhāng, wǎngwǎng huì yǐngxiǎng bǐsài jiéguǒ.
จิตใจตึงเครียดเกินไป มักจะมีผลกระทบกับผลการแข่งขัน (เป็นปัจจัยที่มักจะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น)

ในเมื่อ 常常  และ 往往 แลดูจะใกล้เคียงกันมากกก สุ่ยหลินจะมาเจาะลึกดูความเหมือนและความต่างให้ชัดขึ้นกันต่อค่ะ

 

ความเหมือนของ 常常 และ 往往

ถ้าหากเราเน้นกริยา การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ สามารถใช้ 常常 แทน 往往 ได้

冬天的时候,这儿往往常常)是零下七八度。
Dōngtiān de shíhou, zhèr wǎngwǎng (chángcháng) shì língxià qī bā dù.
ตอนหน้าหนาว ที่นี่มักจะมีอุณหภูมิติดลบ 7-8 องศา

往往常常)考试的前一天,他才开始复习。
Wǎngwǎng (chángcháng) kǎoshì de qiányītiān, tā cái kāishǐ fùxí.
ก่อนวันสอบ 1 วัน เขาถึงเริ่มต้นอ่านหนังสือสอบ (เป็นนิสัยของเขาที่ทำแบบนี้ — เหมือนใครก็ไม่รู้ แหะๆ)

 

ความต่างของ 常常 และ 往往

1. ในประโยคที่ใช้ 往往 จำเป็นที่จะต้องสื่อว่ากริยาหรือเหตุการณ์นั้นเป็นกิจวัตร เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดิม สถานที่เดิม หรือมีปัจจัยที่ทำให้เกิดในประโยคนั้นด้วย แต่ 常常 ไม่มีข้อจำกัดตรงนี้

常常看书。
Tā chángcháng kànshū.
เขาอ่านหนังสือบ่อยๆ
往往看书。X ผิด
Tā wǎngwǎng kànshū.

往往常常)在图书馆看书。
Tā wǎngwǎng (chángcháng) zài túshūguǎn kànshū.
เขาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดบ่อยๆ (เพิ่ม 在图书馆 เป็นปัจจัยที่บอกสถานที่เดิมๆ ที่เกิดกริยา 看书 บ่อยๆ จึงใช้  往往 ได้ )

这儿常常下雪。
Zhèr chángcháng xiàxuě.
ที่นี่หิมะตกบ่อย
这儿往往下雪。X ผิด
Zhèr wǎngwǎng xiàxuě.

冬天的时候,这儿往往常常)下雪。
Dōngtiān de shíhou, zhèr wǎngwǎng (chángcháng) xiàxuě.
ตอนฤดูหนาว ที่นี่หิมะตกบ่อย (เพิ่ม 冬天的时候 เป็นปัจจัยที่ช่วงเวลาเดิมที่เกิดกริยา 下雪 บ่อยๆ)

常常感冒。
Tā chángcháng gǎnmào.
เขาเป็นหวัดบ่อยๆ
往往感冒。X ผิด
Tā wǎngwǎng gǎnmào.

常常发烧。
Tā chángcháng fāshāo.
เขาเป็นไข้บ่อยๆ
往往发烧。X ผิด
Tā wǎngwǎng fāshāo.

往往常常)一感冒就发烧。
Tā wǎngwǎng (chángcháng) yī gǎnmào jiù fāshāo.
เขาพอเป็นหวัดก็เป็นไข้อยู่บ่อยๆ (เพิ่มเงื่อนไข 感冒เป็นปัจจัยเพื่อบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดผล 发烧 บ่อยๆ)

2. เพราะในประโยคที่ใช้ 往往 ต้องบอกช่วงเวลา สถานที่ หรือปัจจัยที่กริยาหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆ,  往往 จึงใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีตหรือสิ่งที่เป็นกิจวัตรเท่านั้น (เพราะรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา สถานที่ หรือปัจจัย ต้องเกิดแล้วจึงรู้ได้ค่ะ ) ในขณะที่ 常常 ไม่มีข้อจำกัดตรงนี้

มาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ

那时我很喜欢跑步,往往常常)在学校体育场跑步一个小时。
Nàshí wǒ hěn xǐhuan pǎobù, wǎngwǎng (chángcháng) zài xuéxiào tǐyùchǎng pǎobù.
ตอนนั้นฉันชอบวิ่งมาก มักจะวิ่งที่สนามกีฬาโรงเรียนอยู่บ่อยๆ (เหตุการณ์ในอดีต – 那时 เป็นกิจวัตร มีรายละเอียดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นบ่อยๆ – 在学校体育场)

下班以后,你应该往往去看他。 X ผิด (เหตุการณ์ในอนาคต ไม่ใช้ 往往 )
Xiàbān yǐhòu, nǐ yīnggāi wǎngwǎng qù kàn tā.
下班以后,你应该常常去看他。
Xiàbān yǐhòu, nǐ yīnggāi chángcháng qù kàn tā.
หลังเลิกงาน เธอควรจะไปหาเขาบ่อยๆ

3. 常常 สามารถใช้กับกริยาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในอดีตและปัจจุบัน และกริยาหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในอนาคต รวมไปถึงความคิดความปรารถนาของประธานของประโยคที่อยากจะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้ด้วย

我一定常常给你打电话。
Wǒ yīdìng chángcháng gěi nǐ dǎdiànhuà.
ฉันจะโทรศัพท์หาเธอบ่อยๆ อย่างแน่นอน
我一定往往给你打电话。 X ผิด
Wǒ yīdìng wǎngwǎng gěi nǐ dǎdiànhuà.

ความตั้งใจของ 我 ที่อยากจะให้ 给你打电话 เกิดขึ้นบ่อยๆ ในอนาคตต้องใช้ 常常

明年我退休了,可以常常去旅行了。
Míngnián wǒ tuìxiū le, kěyǐ chángcháng qù lǚxíng le.
ปีหน้าฉันก็เกษียณแล้ว สามารถไปท่องเที่ยวบ่อยๆได้แล้ว
明年我退休了,可以往往去旅行了。X ผิด
Míngnián wǒ tuìxiū le, kěyǐ wǎngwǎng qù lǚxíng le.

เป็นเหตุการณ์ในอนาคต (明年) ที่ 去旅行 ยังไม่เกิดขึ้น

 

สรุปสั้นๆ

1. ประโยคไหนที่ใช้ 往往 ได้ เราสามารถแทนที่ด้วย 常常 ได้เลย
2. ประโยคที่ใช้ 往往 ในประโยคนั้นจะต้องมีรายละเอียด เช่นช่วงเวลา สถานที่ หรือปัจจัยที่กริยาหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆ
3. 常常 นอกจากใช้กับเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเหมือนกับ 往往 แล้ว 常常 ยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่านะจะเกิดขึ้นบ่อยๆในอนาคตได้ด้วย

สรุปแบบนี้จากสุ่ยหลินรับรองว่าแฟนเพจแยกแยะวิธีการใช้ได้ระหว่าง 往往 และ 常常 ได้แน่นอนค่ะ

สุ่ยหลิน^^