ชั้นสวยกว่าหล่อน!!! (ประโยคเปรียบเทียบ 比较句 – HSK 3 )

115527
SHARE

ในภาษาจีนเนี่ย ก็มีประโยคเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะ เหมือนกับภาษาไทยเวลาเราจะเปรียบอะไรกับอะไรว่าดีกว่า สวยกว่า หรือถูกกว่า ประโยคแบบนี้ภาษาจีนเค้าเรียกว่า 比较句 [bǐjiào jù] หรือประโยคเปรียบเทียบนั่นเองงงง วันนี้เรามารู้จัก 比较句 กันดีกว่า เพราะเวลาจะบอกว่าชั้นเริ่ดกว่าเธอวว์เราจะได้พูดได้ ….หรือจะบอกว่าแฟนเค้าหล่อกว่าแฟนชั้น ก็จะได้พูดได้ด้วย เป็นงั้นไป แป่ว TT * 比较句 มีสอบใน HSK 3 ด้วยนะจ๊ะ

ติดตามจ้า

比较句 ใน HSK 3

比较句 หรือที่เราเรียกว่าประโยคเปรียบเทียบ เป็นประโยคพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอในภาษาจีนค่ะ ซึ่งชื่อเรียกของมันก็มาจากการใช้คำว่า 比 ในประโยค แต่จริงๆแล้ว 比较句 ก็ไม่จำเป็นต้องมี 比 อยู่ในประโยคทุกครั้งไป จะมีรูปแบบหน้าตาแบบไหนนั้น เรามาติดตามกันไปทีละข้อนะจ๊ะ

1. เมื่อจะบอกว่า “อะไร” …กว่า “อะไร”

ใช้โครงสร้างแบบนี้คร้าบบ

A + + B + คุณศัพท์ + (บทเสริมบอกผลเปรียบเทียบ)

*ที่อยู่ในวงเล็บจะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างแบบนี้ก็พวก 多了 一点儿 หรือ จำนวนหรือปริมาณที่แตกต่าง ค่ะ

เช่น
今天昨天
Jīntiān bǐ zuótiān rè
วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน

弟弟
Wǒ bǐ dìdi gāo
ชั้นสูงกว่าน้องชาย

漂亮得多
Wǒ bǐ tā piàoliang de duō
ชั้นสวยกว่าหล่อนตั้งแยะ (ต้องพูดลับหลังอ่ะนะ เดวโดน * *’)

弟弟两岁
Wǒ bǐ dìdi dà liǎng suì.
ฉันอายุมากกว่าน้องชายสองปี (两岁 คือจำนวนความแตกต่าง)

หรือก็อาจจะใช้ 更 หริอ 还 เป็นตัวบอกการเปรียบเทียบก็ได้ค่ะ โดยวาง 更 หริอ 还 ไว้หน้าคำคุณศัพท์เป็น

 A + + B + / + คุณศัพท์

เช่น
中文英文
Zhōngwén bǐ Yīngwén gèng nán.
ภาษาจีนยากกว่าภาษาอังกฤษจ๊ะ

妹妹姐姐漂亮
Mèimei bǐ jiějie hái piàoliang.
(พี่สาวก็ว่าสวยแล้ว)น้องสาวยังสวยกว่าพี่สาวอีก

你今天昨天漂亮
Nǐ jīntiān bǐ zuótiān gèng piàoliang!
วันนี้เธอสวยกว่าเมื่อวาน (เมื่อวานก็ดูสวยดี แต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน –เพลงนี้ลอยมาเลยบ่งบอกความแก่ เอ๊ย! เกิดมานาน แหะๆ)

*คำคุณศัพท์บอกระดับอื่นๆ (ที่นอกเหนือจาก 更 และ 还 ) เช่น 最,非常,很 ใช้ในรูปประโยคแบบข้างบนนี้ไม่ได้นะคะ

 

2. เมื่อจะบอก “อะไร” …เท่ากับ “อะไร”

โครงสร้างแบบนี้ค้าบบ

A + 和 (หรือ 跟) + B + 一样 + คุณศัพท์

เช่น
一样努力
wǒ hé tā yīyàng nǔlì
ชั้นขยันเท่าๆ กะเค้า (ไหงได้คะแนนน้อยกว่า TT)

老师他朋友一样
lǎoshī gēn tā péngyǒu yīyàng shuài
ครูหล่อพอๆ กะเพื่อนครูนะ

你的头发我的头发一样
Nǐ de tóufa hé wǒ de tóufa yīyàng cháng.
ผมของเธอกับผมของฉันยาวพอๆ กัน

 

 

3. ถ้าต้องการปฏิเสธว่า “อะไร ….ไม่เท่ากับ “อะไร”

โครงสร้างจะกลายเป็น

A + 没有 + B + คุณศัพท์

โดยที่ A จะมีระดับของ Adj ต่ำกว่า B ค่ะ

เช่น
火车没有飞机
huǒchē méiyǒu fēijī kuài.
รถไฟเร็วไม่เท่าเครื่องบิน (รถไฟช้ากว่าเครื่องบิน)

曼谷没有清迈
[Màngǔ méiyǒu Qīngmài lěng]
กรุงเทพฯ หนาวไม่เท่าเชียงใหม่

เราอาจใช้รูปแบบนี้ก็ได้ค่ะ เป็นการใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยนึง

A + 没有 + B + 那么 (หรือจะเป็น 这么 ก็ได้) + คุณศัพท์

เช่น
曼谷没有清迈那么
Màngǔ méiyǒu Qīngmài nàme lěng.
กรุงเทพฯ หนาวไม่เท่าเชียงใหม่ขนานนั้นนน (แปลเป็นไทยง่ายๆก็กรุงเทพเปรียบกับเชียงใหม่แล้วร้อนโฮกกก..)

这套房子没有那套房子那么
zhè tào fángzi méiyǒu nà tào fángzi nàme dà.
ห้องนี้ใหญ่ไม่เท่าห้องนู้น

 

4. นอกจากนี้โครงสร้างในข้อ 3  ยังใช้เป็นรูปบอกเล่าได้ด้วยนะ 

โครงสร้างก็จะเป็น

A + + B + 那么 / 这么 + คุณศัพท์

แปลว่า “อะไร”…เท่ากับ “อะไร”

เช่น
那条河这条河这么
Nà tiáo hé yǒu zhè tiáo hé zhème cháng.
แม่น้ำสายนั้นยาวพอๆ กะแม่น้ำสายนี้เลยยย

这本书那本书这么
Zhè běn shū yǒu nǎ běn shū zhème hòu.
หนังสือเล่มเนี้ย หนาพอๆ กะหนังสือเล่มนั้น

ยังมีการใช้ 有 ในรูปประโยคประโยคอย่างอื่นอีกซึ่งมักใช้ในประโยคคำถาม เช่น

A + + B + คุณศัพท์ + 吗?
A + + B + กริยา + + คุณศัพท์ + 吗?
A + + B + 这么 / 那么 + คุณศัพท์ + 吗?

ตัวอย่าง
吗?
Tā yǒu wǒ gāo ma?
เขาสูงพอกับฉันมั๊ย?

吗 ?
Nǐ yǒu wǒ pǎo de kuài ma?
เธอวิ่งเร็วเท่าฉันมั๊ย

那么有钱吗?
Nǐ yǒu tā nàme yǒuqián ma?
เธอรวยเท่าเขาหรือเปล่า

 

5. สุดท้ายคือ หากในประโยคมีการเปรียบเทียบ (โดยใช้ 比) และมีการบอกระดับที่แตกต่างกันของกริยา (โดยการใช้ 得 + บทเสริมบอกระดับ)

ตำแหน่ง 比+ B สามารถวางไว้ได้ 2 ที่ค่ะ คือ วางไว้หน้ากริยา หรือ วางไว้หน้าบทเสริมบอกระดับ ก็ได้ค่ะ
พูดไปก็งง ดูโครงสร้างและตัวอย่างดีกว่า

A + + B + กริยา + + บทเสริมบอกผล
หรือ A + กริยา + + + B + บทเสริมบอกผล

。/ 他
Tā bǐ wǒ lái de zǎo. / Tā lái de bǐ wǒ zǎo.
เขาเทียบกับชั้นแล้วมาเช้ากว่า

流利。 / 我流利
Wǒ bǐ tā shuō de liúlì. / Wǒ shuō de bǐ tā liúlì.
ชั้นเทียบกับหล่อนแล้วพูดได้คล่องกว่า

 

จริงๆ สุ่ยหลินต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดของ 比较句 มีมากกว่านี้อีกคร่า แต่ปกติถ้าสอบ HSK 3 มักจะสอบกันในเนื้อหาเท่านี้ เลยยังไม่อยากลงรายละเอียดทั้งหมดแบบ 是…的 เดวจะอ่านไปมึ่นตึ๊บบบกันไปก่อน อิ อิ ใครยังไม่ได้อ่านคลิ๊ก  是…的 [shì…de] เห็นว่าง่ายๆ แต่ไหงงงทู๊กที!!! (HSK 3)

งั้นคราวนี้ เราก็ใช้ประโยคเปรียบเทียบเป็นแระนะ กลับไปประโยคตั้งต้นว่า แฟนเค้าหล่อกว่าแฟนชั้นก็พูดได้ว่า 她的男友比我的帅!! [tā de nányou bǐ wǒ de shuài] โอ้ยยย…ไม่ยอมเนอะ ว่ามั๊ยย!!

คอร์ส HSK3 ผ่านฉลุยกับสุ่ยหลิน

สุ่ยหลินเองมีคอร์สออนไลน์ HSK3 การันตีว่าเรียนแล้วสอบได้ 200 คะแนนup! สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี! ทั้งหมดเฉลยจากข้อสอบจริง มีตัวอย่างข้อสอบให้ลองทำจริงๆ ด้วย https://www.opendurian.com/hsk3/

มีหนังสือจัดส่งให้ถึงบ้าน ฟรี ด้วยค่าาาาา ใครต้องเอาผลสอบไปยื่น ต้องเรียนแล้วนะ! ราคาคอร์ส 3,740 บาท ทั้งหมด 32 คลิป ยิ่งเริ่มช้า ยิ่งเสียเวลานะจ๊ะ^^

https://www.opendurian.com/hsk3/

สุ่ยหลิน ^^

SHARE
Previous articleกินคลีนกะสุ่ยหลินน!! (คำศัพท์)
Next article的 (ซีรีย์สามเกลอ 的, 地 และ 得)
สุ่ยหลิน เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนหนังสือภาษาจีน ตอนนี้มีผลงานหนังสือ 14 เล่มเป็นบก.หนังสืออีก 1 เล่ม คอร์สออนไลน์ Chinese Hack (ภาษาจีนเบื้องต้น) คอร์สออนไลน์ Pinyin และ คอร์สออนไลน์ HSK3 และ HSK4 ค่ะ เป้าหมายของสุ่ยหลินคือ ตั้งใจทำหนังสือ โพส คลิป Live และคอร์สออนไลน์สอนภาษาจีนที่เข้าใจง่าย สนุกไม่น่าเบื่อแต่ใช้งานได้จริงค่ะ นอกจากนี้ สุ่ยหลินยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ภาษาจีน ChineseBang 中文棒 อีกด้วยค่ะ

2 COMMENTS

  1. 那么กับ 这么 ถ้าแปลเป็นไทยสองคำนี้มีความหมายประมาณว่าอะไรคะ มีหลังการใช้ไหมคะ
    หรือว่าใช้ตามความรู้สึกว่าถ้าอยู่ไกลก็ใช้ 那么 อยู่ ใกล้ก็ใช้ 这么 แล้วถ้าใช้ปนกันความหมายจะผิดหรือป่าวคะ
    ขอบคุณค่ะ

    • ทั้ง 2 คำมีเป็นการเน้นทั้งคู่ค่ะ ใช้แทนกันได้จ๊ะ สุ่ยหลินว่าใกล้เคียงกับภาษาไทยว่า ….ขนาด!! เช่น 这么大!那么大!โอ้ยย..ใหญ่ขนาด!! แปลอีกทีก็คือมากๆๆ นั่นเองค่า