一直 กับ 总是 ต่างกันยังไง?

30704
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน ถ้าใครเรียนผ่านระดับ HSK3 มาแล้วน่าจะเคยผ่านตาคำว่า 一直 [yīzhí] และ 总是 [zǒngshì] กันนะคะ

ทั้งคู่ต่างก็เป็นคำวิเศษณ์แสดงเวลา (时间副词) แปลเป็นไทยก็ช่างคล้ายกันว่า “เสมอ” “ประจำ” หรือ “ตลอด” และบางประโยคก็ใช้แทนกันได้ด้วย แล้วตกลงว่าทั้งสองคำนี้มีจุดแตกต่างไหม? ต่างกันตรงไหน? สุ่ยหลินจะไขให้กระจ่างในโพสนี้ ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

มาดูประโยคที่ใช้แทนกันได้ก่อนค่ะ ซึ่งทั้ง 2 คำสื่อว่ากริยาหรือการกระทำเกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ ไม่มีหยุด

这几天她一直/总是在唱这首歌。
Zhè jǐ tiān tā yīzhí/zǒngshì zài chàng zhè shǒu gē.
2-3 วันมานี้ หล่อนเอาแต่ร้องเพลงนี้ตลอด (ร้องซ้ำไปซ้ำมา ไม่มีหยุด ไม่ร้องเพลงอื่นเลย คนมันชอบให้ทำไง!)

一直/总是在想念他的家乡。
Tā yīzhí/zǒngshì zài xiǎngniàn tā de jiāxiāng.
เขาคิดถึงบ้านเกิดของเขาตลอด (คิดถึงบ้านนน)

แต่ใช่ว่า 一直 และ 总是 จะใช้แทนกันได้ทุกกรณีนะคะ เพราะมีความแตกต่างตรงจุดเน้นของทั้ง 2 คำค่ะ จะเป็นอย่างไร เรามาไล่เรียงกันไปทีละคำนะคะ

一直 [yīzhí]

เป็นคำวิเศษณ์แสดงเวลา (时间副词)

ลักษณะการใช้งาน

1. สื่อว่า “ตรง” ไม่เปลี่ยนแปลงทิศทาง

(总是 ไม่มีความหมายและการใช้งานลักษณะนี้)

โครงสร้าง: 一直 + กริยา

这条高速路一直通到上海
Zhè tiáo gāosù lù yīzhí tōngdào Shànghǎi.
ทางหลวงสายนี้มุ่งไปสู่เซี่ยงไฮ้

从这儿一直往前走,很快就到了。
Cóng zhèr yīzhí wǎng qián zǒu, hěn kuài jiù dào le.
จากที่นี่เดินตรงไป แป๊บเดียวก็ถึงแล้ว

2. สื่อว่าสภาวะ “ไม่เปลี่ยนแปลง” หรือ กริยาดำเนิน “ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง”

โครงสร้าง: 一直 + (不/没)+ กริยา/คุณศัพท์

一直在下,我没办法出去。
Yǔ yīzhí zàixià, wǒ méi bànfǎ chūqù.
ฝนตกตลอดเวลา ฉันเลยออกไปข้างนอกไม่ได้ (ฝนตกไม่หยุดเลย)

一直在这个公司工作
Wǒ yīzhí zài zhège gōngsī gōngzuò.
ฉันทำงานอยู่บริษัทนี้มาตลอด (ไม่เคยเปลี่ยนบริษัทเลย)

小丽一直安静地看书
Xiǎo Lì yīzhí ānjìng de kànshū.
เสี่ยวลี่อ่านหนังสืออย่างเงียบ ๆ ตลอดเวลา

爸爸一直都不抽烟
Bàba yīzhí dōu bù chōuyān.
พ่อไม่สูบบุหรี่มาตลอด

我听说她一直没结婚
Wǒ tīng shuō tā yīzhí méi jiéhūn.
ฉันได้ยินมาว่าหล่อนไม่เคยแต่งงานเลย

3. 一直 สื่อความต่อเนื่องของขอบเขต

ซึ่งในประโยคก็จะมักจะมีการบอกขอบเขตว่าจากไหนถึงไหนด้วยนะคะ

从 10 岁的小孩一直到 80 岁的老人都非常喜欢这个电影。
Cóng shí suì de xiǎohái yīzhí dào bāshí suì de lǎorén dōu fēicháng xǐhuan zhège diànyǐng.
ตั้งแต่เด็ก 10 ขวบไปจนถึงคนแก่วัย 80 ล้วนชอบหนังเรื่องนี้มาก

中国从南方一直到北方,大家都听得懂普通话。
Zhōngguó cóng nánfāng yīzhí dào běifāng, dàjiā dōu tīng de dǒng pǔtōnghuà.
จากทางใต้ตลอดไปจนถึงทางเหนือของประเทศจีน ทุกคนล้วนฟังภาษาจีนกลางรู้เรื่อง

总是 [zǒngshì]

เป็นคำวิเศษณ์ สื่อว่ากริยาหรือการกระทำนั้นเป็นสิ่งเกิดขึ้นบ่อยๆ เกิดซ้ำๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ

总是 มีสิ่งที่แตกต่างจาก 一直 ที่ชัดเจนก็ตรงที่ 总是 เน้นที่ความถี่ของการเกิดกริยา ว่าเกิดบ่อยๆ ส่วน 一直 เน้นที่ความต่อเนื่องของกริยา ว่าไม่เปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง: 总是 + กริยา/คุณศัพท์

总是迟到
Tā zǒngshì chídào.
เขามักจะมาสายเสมอ

总是一个人吃饭
Tā zǒngshì yī gè rén chīfàn.
เขามักจะกินคนเดียว

你为什么总是很忙
Nǐ wèishénme zǒngshì hěn máng?
ทำไมเธอถึงยุ่งอยู่เสมอ?

总是最后一个人知道
Wǒ zǒngshì zuìhòu yī gè rén zhīdào.
ฉันมักจะเป็นคนสุดท้ายที่รู้เสมอ

总是穿得很正式
Tā zǒngshì chuān de hěn zhèngshì.
เขามักจะแต่งตัวเป็นทางการเสมอ

ความแตกต่างของ 总是 และ 一直

ทั้ง 总是 และ 一直 ต่างก็สื่อความหมายคล้ายกันว่า “เสมอ” หรือ “ตลอด” แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด มาดูกันว่าต่างกันอย่างไรค่ะ

  1. 总是 เน้นว่า การกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ (เน้นที่ความถี่)
    一直 เน้นว่า การกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีหยุด (เน้นความต่อเนื่อง)

总是很喜欢他。✘
一直很喜欢他。✓
Wǒ yīzhí hěn xǐhuan tā.
ฉันชอบเขามาตลอด
(เน้นว่ากริยา 喜欢 ดำเนินมาตลอดไม่มีหยุด จึงใช้ 一直 เพื่อสื่อถึงความต่อเนื่อง เพราะกริยา 喜欢 คือต้องชอบมาตลอด ไม่ได้ชอบบ่อยๆ)

一直准时赶到。✘
总是准时赶到。✓
Tā zǒng shì zhǔnshí gǎndào.
เขามาถึงตรงเวลาเสมอ
(กริยา 准时赶到 เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ บ่อยๆ จึงใช้ 总是 เพื่อสื่อถึงความถี่)

2. 一直 เน้นการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทาง

请你一直往前走。
Qǐng nǐ yīzhí wǎng qián zǒu.
กรุณาเดินตรงไปข้างหน้า

一直往北走,就可以看到北京大学了。
Yīzhí wǎng běi zǒu, jiù kěyǐ kàndào Běijīng Dàxué le.
ตรงไปทางเหนือ ก็จะสามารถมองเห็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้ว

3. 一直 สื่อความต่อเนื่องของขอบเขต

ซึ่งในประโยคก็มักจะมีการระบุขอบเขตไว้ด้วย

我每天从早上八点一直到下午五点上班。
Wǒ měitiān cóng zǎoshang bā diǎn yīzhí dào xiàwǔ wǔ diǎn shàngbān.
ฉันทำงานทุกวันตั้งแต่ 8 โมงเช้าไปตลอดจนถึง 5 โมงเย็น

从数学、物理、化学一直到外语,他的成绩都不错。
Cóng shùxué, wùlǐ, huàxué yīzhí dào wàiyǔ, tā de chéngjī dōu bùcuò.
ตั้งแต่วิชาเลข ฟิสิกส์ เคมีไปจนถึงภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนของเขาล้วนยอดเยี่ยม

你为什么整天一直玩手机?
Nǐ wèishénme zhěngtiān yīzhí wán shǒujī?
ทำไมเธอเอาแต่เล่นมือถือตลอดทั้งวัน?

4. 总是 ใช้เน้นผลลัพธ์ในท้ายที่สุดที่เกิดขึ้น

不要担心,你总是会通过考试的。
Bùyào dānxīn, nǐ zǒngshì huì tōngguò kǎoshì de.
ไม่ต้องกังวลไป เธอจะสอบผ่านในท้ายที่สุด

虽然我跑得很慢,但总是能跑到终点的。
Suīrán wǒ pǎo de hěn màn, dàn zǒngshì néng pǎodào zhōngdiǎn de.
แม้ว่าฉันจะวิ่งช้ามาก แต่ฉันก็วิ่งถึงเส้นชัยได้เสมอ

5. 总是 ใช้เน้นว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้อสรุปหรือสิ่งที่จะต้องทำก็ยังคงเหมือนเดิม

等了一天了,总是要见到经理才能回去。
Děngle yī tiān le, zǒngshì yào jiàndào jīnglǐ cái néng huíqù.
รอมา 1 วันแล้ว ฉันยังไงๆ ก็จะต้องพบผู้จัดการก่อนจึงจะกลับได้ (ต้องได้พบผู้จัดการ ไม่ว่าจะต้องรออีกนานเท่าไหร่)

不管你怎么学,总是要从零开始。
Bùguǎn nǐ zěnme xué, zǒngshì yào cóng líng kāishǐ.
ไม่ว่าเธอจะเรียนอย่างไร ก็ต้องเริ่มจากศูนย์เสมอ

ถึงบรรทัดนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียความแตกต่างของ 一直 กับ 总是 แล้วนะคะ และตามธรรมเนียมค่ะ เรามาลองวัดความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ

แบบฝึกหัด

เลือกเติมคำระหว่าง 一直 กับ 总是

  1. 他这个月____加班。(一直,总是)
  2. 你怎么____穿这双靴。(总是)
  3. 好好努力吧,____有一天会成功的。(总是)
  4. 我今天____在上课, 没时间出去玩儿。(一直)
  5. ____往前走, 就能看到你想去的那个书店了。(一直)
  6. 今天开会时, 他____出去接电话, 好像有什么紧急的事情。(总是)

ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน (เวอร์ชั่น SE-ED) มีขายที่ร้านหนังสือ SE-ED แล้วนะคะ ใครจะสอบ HSK หรือ PAT7.4 หนังสือเล่มนี้ช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องของคำคล้าย 近义词 ที่เราคนไทยชอบสับสนได้น้าา!!

สนใจก็ไปหาดูตามร้านหนังสือใกล้บ้าน เอาให้ชัวร์ก็ลองเช็คสาขาที่จำหน่ายก่อนก็ได้ค่ะ หรือซื้อออนไลน์จาก se-ed.com ก็ได้นะคะ