区别 VS 差异 แตกต่างอย่างไรให้แตกต่าง (HSK 4)

6391
SHARE

区别 [qūbié] และ 差异 [chāyì] มีความหมายเหมือนกันคือ การเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง (หรือมากกว่า) เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งนั้น ซึ่งในบางกรณีทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้ เช่น

这两支笔有什么区别
Zhè liǎng zhī bǐ yǒu shénme qūbié?
这两支笔有什么差异
Zhè liǎng zhī bǐ yǒu shénme chāyì?

ความหมายทั้งสองประโยคเหมือนกัน คือคนถามต้องการรู้ว่า “ปากกา 2 ด้ามนี้ต่างกันอย่างไร?”

他们有什么区别
Tāmen yǒu shénme qūbié?
他们有什么差异
Tāmen yǒu shénme chāyì?

ความหมายทั้งสองประโยคเหมือนกัน คือคนถามต้องการรู้ว่า “พวกเขาแตกต่างกันอย่างไร?”

แล้วถ้าจะถามว่า 区别 และ 差异 “ทั้งสองคำนี้มีอะไรแตกต่างกันไหม?” 区别和差异,这两个词有什么____? ตรงที่เว้นไว้จะเติมอะไรดีหรือว่าใช้ได้ทั้งคู่เอ่ย? เรามาติดตามกันต่อในโพสนี้ค่ะ

差异 [chāyì]

差异 เป็นคำนาม สื่อว่า (สิ่งของชนิดเดียวกันหรือคล้ายๆ กัน) มีความแตกต่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง พูดง่ายคือถ้าเราใช้คำว่า 差异 เพื่อเปรียบเทียบ เรามักจะเปรียบเทียบสิ่งของชนิดเดียวกันหรือคล้ายๆ กัน โดยทำการประเมิน คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งของ 2 สิ่งแตกต่างกันตรงไหน

และเมื่อ 差异 เป็นคำนามที่มักจะใช้เพื่อบ่งบอกความแตกต่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง จึงมักมีคำขยายเหล่านี้วางอยู่ข้างหน้า เช่น

性别差异 [xìngbié chāyì] ความแตกต่างทางเพศ
性格差异 [xìnggé chāyì] ความแตกต่างทางบุคลิกภาพ
年龄差异 [niánlíng chāyì] ความแตกต่างของอายุ
教育差异 [jiàoyù chāyì] ความแตกต่างทางการศึกษา

จะเห็นว่าตัวอย่างข้างบนเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของชนิดเดียวกัน (ในที่นี้คือคน) ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง
ตัวอย่างอื่นๆ ก็เช่น

文化差异 [wénhuà chāyì] ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ของแต่ละท้องที่)
城乡差异 [chéngxiāng chāyì] ความแตกต่างของเมืองและชนบท

教学方法不同,教学效果就有差异
Jiàoxué fāngfǎ bùtóng, jiàoxué xiàoguǒ jiù yǒu chāyì.
วิธีการสอนไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ของการสอนก็มีความแตกต่างกัน

中国南方和北方的气候差异很大。
Zhōngguó nánfāng hé běifāng de qìhòu chāyì hěn dà.
ภูมิอากาศทางตอนใต้และตอนเหนือของจีนแตกต่างกันมาก

中国东西部在经济发展方面有很大的差异
Zhōngguó dōngxī bù zài jīngjì fāzhǎn fāngmiàn yǒu hěn dà de chāyì.
ภาคตะวันออกและตะวันตกของจีนมีความแตกต่างอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

我的毕业论文研究的是中泰文化的差异
Wǒ de bìyè lùnwén yánjiū de shì Zhōng Tài wénhuà de chāyì.
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของฉันคือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทย

区别 [qūbié]

区别 สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา

โดย 区别 จะเน้นไปที่การเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของ 2 สิ่ง โดยที่เราสามารถรับรู้ความแตกต่างผ่านการดู การฟัง การสังเกต หรือใช้เพียงแค่ความรู้พื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่างนั้น (โดยไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง) เช่นความแตกต่างของพืชและสัตว์(植物和动物的区别), ความแตกต่างของเนื้อวัวและเนื้อหมู(牛肉和猪肉的区别)เป็นต้น

เมื่อ 区别  เป็นคำนาม 

มักจะใช้เพื่อบ่งบอกความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน จึงมักมีคำขยายเหล่านี้วางอยู่ข้างหน้า

本质上的区别 [běnzhí shang de qūbié] ความแตกต่างที่สำคัญ
根本上的区别 [gēnběn shang de qūbié] ความแตกต่างหลักๆ

男人和女人有很大的区别
Nánrén hé nǚrén yǒu hěn dà de qūbié.
ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันอย่างมาก

“能” 和 “可以” 的区别是什么?
“Néng” hé “kěyǐ” de qūbié shì shénme?
ความแตกต่างระหว่าง “能” และ “可以” คืออะไร?

新旧操作方法区别很大。
Xīn jiù cāozuò fāngfǎ qūbié hěn dà.
การดําเนินงานแบบเก่าและแบบใหม่นั้นแตกต่างกันมาก

副词与形容词本质上的区别是什么?
Fùcí yǔ xíngróngcí běnzhí shang de qūbié shì shénme?
อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์?

不同手机的品牌有什么根本上的区别
Bùtóng shǒujī de pǐnpái yǒu shénme gēnběn shang de qūbié?
โทรศัพท์มือถือต่างยี่ห้อ มีความแตกต่างหลักๆ อะไร?

เมื่อ 区别  เป็นคำกริยา

จะมีความหมายถึงการแยกแยะ เปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไปเพื่อค้นหาความแตกต่าง

你能区别这两个词的意思吗?
Nǐ néng qūbié zhè liǎng gè cí de yìsi ma?
เธอสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ได้หรือไม่?

他一下子就区别出了这几种工艺品的产地。
Tā yīxià zi jiù qūbié chūle zhè jǐ zhǒng gōngyìpǐn de chǎndì.
เขาแยกแยะที่มาของงานฝีมือประเภทนี้ได้ในทันที

我是色盲,不能区别红与绿。
Wǒ shì sèmáng, bùnéng qūbié hóng yǔ lǜ.
ฉันตาบอดสีและไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงและสีเขียวได้

สรุปสักนิด
– ถ้าเราต้องการเน้นความแตกต่างที่ชัดเจนเด่นชัดของสิ่งของ 2 สิ่ง ผ่านการดู การฟัง การสังเกต หรือใช้เพียงแค่ความรู้พื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่างนั้น ก็ใช้ 区别

– ถ้าเราต้องการเน้นความแตกต่างของสิ่งของ 2 สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีความใกล้เคียง โดยทำการประเมิน คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งของ 2 สิ่งแตกต่างกันตรงไหน ก็ใช้ 差异 และมักจะระบุชัดลงไปว่าแตกต่างในแง่มุมไหน เช่น 性格差异 、性别差异 、 种族差异 、 年龄差异

จบแล้วค่ะ หวังว่าแฟนเพจพอจะเห็นถึงความแตกต่างของ 区别 กับ 差异 แล้วนะคะ แล้วน่าจะตอบกันได้แล้วว่า 区别和差异,这两个词有什么__?ตรงช่องว่างที่ว่าควรเติมอะไร?

เฉลยนะคะ เติม 区别 จ้าา!!

“ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน” (เวอร์ชั่น SE-ED) มีขายที่ร้านหนังสือ SE-ED และ SE-ED Online  รวมไปถึง shopee ก็มีแล้วนะคะ (เอาชื่อหนังสือไป search หาได้เลยยย) ใครจะสอบ HSK ระดับไหนหรือจะสอบ PAT7.4 หนังสือเล่มนี้ช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องของคำคล้าย 近义词 ที่เราคนไทยชอบสับสนได้แน่นอน!

หนังสือราคา 250 บาทหนา 344 หน้า อ่านตัวอย่างหนังสือก่อนซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ http://bit.ly/ซีรีส์คำเหมือนHSK1-6

ซีรีส์คำเหมือน-HSK1-6
ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6