帮 VS 帮助 VS 帮忙 “ช่วย” เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงไหนนะ??

59637
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของสุ่ยหลิน^^ ห่างหายจากโพสไปตั้งน้านนานเพราะสุ่ยหลินไปเมืองจีนมาค่ะ ที่เมืองจีนมีคอมพิวเตอร์ก็เหมือนมีสากกะเบือเพราะทำอะไรก็ไม่ได้ เข้าอะไรไม่ได้เลยนอกจากของจีนอย่างเดียว ได้เวลากลับเมืองไทยมาเคลียร์งานล้านแปด ยุ่งแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมเขียนโพสสอนภาษาจีนให้แฟนเพจด้วยนะ วันนี้ถือว่าเป็นอีกโพสที่แฟนเพจผู้เริ่มเรียนภาษาจีน เรียนแล้วแต่งงมาก เพราะมีตั้งหลายคำทั้งๆ ที่มีคำแปลเดียวในภาษาไทย ติดตามได้เลยค่ะ

คำว่า 帮 , 帮助 และ 帮忙 ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายคล้ายกันคือหมายถึง ให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยให้พ้นจากความยากลำบาก แต่ก็ยังมีจุดแตกต่างอยู่บ้างตรงที่ลักษณะและขอบเขตการใช้งานนะคะ โพสนี้เรามาดูรายละเอียดลึกๆ ตามแบบฉบับอธิบายง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงสไตล์สุ่ยหลินค่ะ 

[bāng]

โดยทั่วไปจะสื่อความหมายถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ใช้มากในภาษาพูดค่ะ
แปลให้เข้าใจง่ายๆคือ “ช่วย”  ซึ่งประโยคที่ใช้ 帮 มักจะต้องมีการบอกว่า ช่วยอะไร ซึ่งอาจเป็นสิ่งของหรือการกระทำ หรือถ้าไม่บอก คู่สนทนาก็รู้กันเองว่า 帮 อะไรจากสถานการณ์ในตอนนั้นค่ะ

โครงสร้างคือ 帮 + คน + (กริยา + สิ่งที่ช่วยเหลือ)

我来你吧。
Wǒ lái bāng nǐ ba.
ให้ฉันช่วยเธอเถอะ
(สิ่งที่ช่วยเหลือรู้เองจากสถานการณ์ค่ะ)

你可以我一下吗?
Nǐ kěyǐ bāng wǒ yīxià ma?
เธอช่วยฉันหน่อยได้มั๊ย?
(มีการเกริ่นมาก่อนหน้านี้ว่าต้องการทำอะไร)

这行李太重了,你我拿一下吧。
Zhè xínglǐ tài zhòngle, nǐ bāng wǒ ná yīxià ba.
กระเป๋าเดินทางนี้หนักมาก เธอช่วยฉันถือหน่อยได้มั๊ย?

你在这儿照看一下,我去取药
Nǐ zài zhèr zhàokàn yīxià, wǒ qù bāng tā qǔ yào.
เธอดูแลทางนี้สักครู่นะ ฉันจะไปรับยาให้เขา

帮 สามารถตามหลังด้วยคำช่วย(助词) เช่น 着,了 และ过 ได้

他。
Wǒ bāngguò tā.
ฉันเคยช่วยเขา

我一次。
Tā bāngle wǒ yīcì.
เขาช่วยฉันครั้งนึง

小孩儿过马路。
Tā bāngzhe xiǎo hair guòmǎlù.
เขาช่วยเด็ก ๆ ข้ามถนนอยู่

帮助 [bāngzhù]

จะสื่อความหมายถึงการช่วยเหลือที่กว้างกว่า 帮 ซึ่งจะเป็นการ “ช่วยเหลือ” เกี่ยวกับสิ่งของ รวมถึงจิตใจด้วย
เจอได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น

帮助我学习汉语。(ใช้ 帮 แทนได้)
Tā bāngzhù wǒ xuéxí hànyǔ.
เขาช่วยฉันเรียนภาษาจีน

他现在很困难,我们应该帮助他渡过难关。
Tā xiànzài hěn kùnnan, wǒmen yīnggāi bāngzhù tā dùguò nánguān.
เขากำลังลำบาก พวกเราควรจะช่วยเหลือเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
(ใช้ 帮 แทนไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับจิตใจ)

ซึ่งถ้าหากใช้กับการช่วยเหลือทั่วๆไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าช่วยเหลือด้วยสิ่งใดหรือด้วยการกระทำใด (เป็นการพูดรวมๆ ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าช่วยเหลืออะไรหรือช่วยเหลือยังไง) เรามักจะใช้ 帮助

帮助我们很多。
Tā bāngzhù wǒmen hěnduō.
เขาช่วยเหลือพวกเราได้มาก

他的努力对大家有帮助
ความขยันขันแข็งของเขาเป็นประโยชน์กับทุกคน

别不理他,要帮助他。
Bié bùlǐ tā, yào bāngzhù tā.
อย่าทิ้งเขา ต้องช่วยเหลือเขา

帮助 สามารถตามหลังด้วย 助词 เช่น了 และ过 ได้ (แต่ตามด้วย 着 ไม่ได้)

帮助他。
Wǒ bāngzhùguò tā.
ฉันเคยช่วยเหลือเขา

帮助那位老人三年多。
Tā bāngzhùle nà wèi lǎorén sān nián duō.
เขาช่วยเหลือคนชราคนนั้นมาสามปีกว่าแล้ว

帮助 สามารถใช้ในรูปแบบซ้ำคำได้ ซึ่งก็จะเป็นการซ้ำกริยาในรูปแบบ ABAB เป็น 帮助帮助

ตัวอย่างประโยค
让我帮助帮助你,好吗?
Ràng wǒ bāngzhù bāngzhù nǐ, hǎo ma?
ให้ฉันช่วยเธอนะ โอเคมั๊ย?

มีคำบางคำที่เกิดมาเพื่อใช้เข้าคู่กับ 帮助 ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคำสองพยางค์

เช่น
互相帮助
hùxiāng bāngzhù
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

任何帮助
rènhé bāngzhù
ความช่วยเหลือใด ๆ

寻求帮助
xúnqiú bāngzhù
ขอความช่วยเหลือ

提供帮助
tígōng bāngzhù
ให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งแบบนี้เราจะใช้ 帮 มาแทนไม่ได้นะคะ

帮忙 [bāngmáng]

จะสื่อความหมายถึงการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงเป็นเคสๆ และมักจะมีเป้าหมายแน่ชัดว่า 帮忙 เรื่องอะไร (帮 ช่วยสิ่งที่คู่สนทนากำลัง 忙 ยุ่งอยู่นั่นเองค่ะ )

听说他星期天搬家,你去帮忙吗?
Tīngshuō tā xīngqítiān bānjiā, nǐ qù bāngmáng ma?
ได้ยินว่าวันอาทิตย์นี้เขาย้ายบ้าน เธอจะไปช่วยหรือเปล่า?

帮忙把这封信寄一下好吗?
Bāngmáng bǎ zhè fēng xìn jì yīxià hǎo ma?
ช่วยส่งจดหมายนี้ให้หน่อยได้มั๊ยคะ?

ลักษณะพิเศษของ 帮忙 คือเป็นกริยา 离合词

ที่ 忙 จะเป็นเหมือนกรรมของกริยา 帮 จึงไม่สามารถมีกรรมอื่นมาต่อท้าย 忙 ได้ รวมทั้ง 着,了 และ过 ด้วย แต่สามารถเอา 着,了 และ 过 (รวมถึงส่วนเสริมกริยาอื่นๆ) มาคั่นกลางระหว่าง 帮 และ 忙 ได้

อ่านเรื่อง 离合词 เพิ่มเติมที่ มารู้จักกับ 离合词 [líhécí] กานนน!! 

了一次
bāngle yīcì máng
ช่วยไปแล้วครั้งนึง

给我
gěi wǒ bāngguò máng
เคยช่วยฉันครั้งนึง


zhèng bāngzhe máng ne
กำลังช่วยอยู่เลย

ถึงแม้ 帮忙 จะเป็นกริยา离合词 แต่ก็ยังสามารถซ้ำคำได้ โดยซ้ำที่ตัวหน้าเป็นรูปแบบ AAB กลายเป็น 帮帮忙

请你帮帮忙,可以吗?
Qǐng nǐ bāngbāngmáng, kěyǐ ma?
เธอโปรดช่วยหน่อย ได้ไหม?

 

เราลองมาสรุปด้วยตัวอย่างประโยคที่คล้ายๆกัน เพื่อความเข้าใจกันหน่อยนะคะ

你可以我吗?
Nǐ kěyǐ bāng wǒ ma?
เธอช่วยฉันได้ไหม?
-ในบริบทหรือสถานการณ์รู้กันค่ะว่าขอร้องให้ช่วยอะไร เป็นภาษาพูด

(如果有问题,)你可以帮助我吗?
(Rúguǒ yǒu wèntí,) nǐ kěyǐ bāngzhù wǒ ma?
(ถ้าหากว่ามีปัญหา) เธอช่วยเหลือฉันได้ไหม?
-เป็นการพูดรวมๆ อาจจะเป็นการถามว่าเธอช่วยฉันได้ไหม แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ช่วยอะไร

你可以我的吗?
Nǐ kěyǐ bāng wǒ de máng mā?
เธอช่วยฉันได้มั๊ย?
-รู้กันค่ะว่าช่วยอะไร และมักเป็นการช่วยเหลือที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนค่ะ

老人洗衣服。
Tā bāng lǎorén xǐ yīfu.
เขาช่วยซักเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุ
-บอกว่าช่วยเหลืออะไร – ช่วยซักผ้า

他经常帮助老人。
Tā jīngcháng bāngzhù lǎorén.
เธอมักจะช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่เสมอ
-บอกว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าช่วยยังไง

老人的
Tā bāng lǎorén de máng.
เขาช่วยคนแก่
-บอกว่าช่วยเหลือคนแก่เช่นกัน โดยโครงสร้างไวยากรณ์ต้องวาง 老人的 ไว้ระหว่าง 帮และ忙

จบแล้วค่ะกับ 3 คำคล้าย 帮 VS 帮助 VS 帮忙 หวังว่าแฟนเพจน่าจะพอจับไอเดียของความแตกต่างการใช้คำทั้ง 3 นะคะ เรื่องของภาษาต้องใช้บ่อยๆเห็นบ่อยๆ ก็จะเข้าใจการใช้โดยธรรมชา่ติค่ะ สู้ๆนะคะทุกคน

เรื่องของSlangจีนก็เช่นกัน จะใช้ให้ได้เหมือนคนจีนก็ควรจะเข้าใจที่มาเบื้องหลังของคำๆนั้น จะทำให้เราใช้ได้ตรงความหมายและสื่อความหมายได้อย่างที่คนจีนเค้าใช้กัน ใครสนใจ Slangจีน ตอนนี้เหลืออีก 2 วันจะปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะ สนใจซื้อทักมาได้ที่ ที่ m.me/chinesebang เวอร์ชั่นนี้มีเนื้อหาพิเศษ 5 บทด้วยนะคะ อย่าพลาดไปหมดแล้วหมดเลย
ลองอ่านดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ -> bit.ly/70Slang2
ราคา 310 บาท/เล่ม รวมค่าส่งแล้วค่ะ

Slangจีน สนุกจัง 2