有名 , 出名 หรือ 著名 ชื่อเสียงหรือชื่อเสีย?

10316
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน 有名 [yǒumíng] , 出名 [chūmíng] และ 著名 [zhùmíng] มีความหมายคล้ายกันมาก ทั้งหมดสามารถอธิบายว่าบุคคล สิ่งของหรือสถานที่นั้นเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนทั่วไป พูดง่ายๆ คือ “ดัง” ว่างั้น แต่ถ้าพูดถึงความดัง ก็มีได้ 2 ด้านใช่ไหมคะ ไม่ว่าดังด้านบวกหรือด้านลบ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนใช้กับความหมายทางบวก คำไหนใช้กับความหมายทางลบล่ะ?

อยากรู้คำตอบ ต้องติดตามในโพสนี้ของสุ่ยหลินค่ะ

ก่อนอื่นขอยกคำแรก 有名ซึ่งถือว่าเป็นคำที่คาบเกี่ยวกับ 出名 และ 著名 มาอธิบายก่อนนะคะ

有名 [yǒumíng]

เป็นคำคุณศัพท์ ส่วนใหญ่ใช้ในภาษาพูด โดยประกอบมาจาก 有 [yǒu] หมายถึง “มี” และ 名 [míng] หมายถึง “ชื่อ” ดังนั้น 有名 [yǒumíng] จึงหมายถึง “มีชื่อเสียง” (เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป) ไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ดี

ลักษณะการใช้งานของ 有名

1. สามารถขยายคำนามได้

โครงสร้าง: 有名 + 的 + คำนาม

她是一位有名的老师。
Tā shì yī wèi yǒumíng de lǎoshī.
หล่อนเป็นคุณครูที่มีชื่อเสียง

他已经是有名的导演了。
Tā yǐjīng shì yǒumíng de dǎoyǎn le.
เขาเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงแล้ว

西湖是中国有名的风景区。
Xīhú shì Zhōngguó yǒumíng de fēngjǐng qū.
ทะเลสาบซีหูเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

他以前是有名的小偷。
Tā yǐqián shì yǒumíng de xiǎotōu.
แต่ก่อนเขาหัวขโมยที่เป็นที่รู้จัก (มีชื่อเสียงในด้านไม่ดีก็สามารถใช้ 有名 ได้)

2. สามารถเป็นภาคแสดงของประโยค (และสามารถมี 了 มาแทรกกลางระหว่าง 出 และ 名 ได้)

这里的风景很有名
Zhèlǐ de fēngjǐng hěn yǒumíng.
ทิวทัศน์ที่นี่มีชื่อเสียงมาก

这个饭店的北京烤鸭很有名
Zhège fàndiàn de Běijīng kǎoyā hěn yǒumíng.
ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องเป็ดปักกิ่ง

,说话就要注意。
Nǐ yǒule míng, shuōhuà jiù yào zhùyì.
เธอดังแล้ว จะพูดจาต้องระมัดระวังนะ

3. สามารถเติม 不 หรือ 没 หน้า 有名 ได้ แต่มีข้อแม้ว่าไม่สามารถเติม 不 ข้างหน้า 有名 โดยตรงได้ จำเป็นต้องมีคำอื่นมาแทรกกลาง (ไม่มีการใช้งานในรูปแบบ 不有名)

现在他一已经有名了。
Xiànzài tā yī yǐjīng méiyǒu míng le.
ตอนนี้เขาไม่ดังแล้ว (ไม่เป็นที่รู้จักแล้ว)

他以前没那么有名
Tā yǐqián méi nàme yǒumíng.
เมื่อก่อนเขาไม่ดังขนาดนั้น

我的家乡是一个不怎么有名的地方。
Wǒ de jiāxiāng shì yī gè bù zěnme yǒumíng de dìfang.
บ้านเกิดของฉันเป็นสถานที่ที่ไม่มีชื่อเสียงอะไร (ไม่ดัง)

他是一个不太有名的演员。
Tā shì yī gè bù tài yŏumíng de yǎnyuán.
เขาเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยดัง

出名 [chūmíng]

เป็นคำกริยา ประกอบมาจาก 出 [chū] หมายถึง “ออก” และ 名 [míng] หมายถึง “ชื่อ” ดังนั้น 出名 [chūmíng] จึงหมายถึง เป็นที่รู้จักกันดี (ความรู้สึกคือชื่อๆ นั้นเหมือนกระโดดออกมาให้คนทั่วไปรู้จัก)

โดยสิ่งที่แตกต่างจากคำอื่น นอกจากจะเป็นคำกริยาแล้ว 出名 ยังเน้นย้ำว่าก่อนหน้านั้นบุคคลนี้ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ตอนนี้มีชื่อเสียงแล้ว เป็นที่รู้จักกันดี ใช้ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ

ลักษณะการใช้งานของ 出名

1. สามารถขยายคำนามได้

โครงสร้าง: 出名 + 的 + คำนาม

他是出名的运动员。
Tā shì chūmíng de yùndòngyuán.
เขาเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง

她是一位出名的老师。
Tā shì yī wèi chūmíng de lǎoshī.
หล่อนเป็นคุณครูที่มีชื่อเสียง

他已经是出名的导演了。
Tā yǐjīng shì chūmíng de dǎoyǎn le.
เขาเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงแล้ว

他以前是出名的小偷。
Tā yǐqián shì chūmíng de xiǎotōu.
แต่ก่อนเขาหัวขโมยที่เป็นที่รู้จัก (มีชื่อเสียงในด้านไม่ดีก็สามารถใช้ 出名 ได้เช่นเดียวกับ 有名)

2. สามารถเป็นภาคแสดงของประโยคได้ โดยเป็นกริยาของประโยค (และสามารถมี 了หรือ 得了/不了มาแทรกกลางระหว่าง 出 และ 名 ได้)

出名了,你也想出名吗?
Tā chūmíng le, nǐ yě xiǎng chūmíng ma?
เขาดังแล้ว เธออยากดังบ้างไหม?

因为YouTube上的这个视频,他出名
Yīnwèi YouTube shàng de zhè ge shìpín, tā chūmíng le.
เพราะคลิปวิดีโออันนี้บน YouTube เขาจึงโด่งดังขึ้นมา

这个演员最近两年才名。
zhège yǎnyuán zuìjìn liǎng nián cái chūle míng.
นักแสดงคนนี้เพิ่งมีชื่อเสียงในช่วงสองปีที่ผ่านมา

你做什么都不了
Nǐ zuò shénme dōu chū bùliǎo míng.
เธอทำอะไรก็ไม่ดังหรอก (ไม่เป็นที่รู้จัก)

3. สามารถเติม 不 หรือ 没 และคำวิเศษณ์บอกระดับอยู่ข้างหน้า 出名 ได้ (โดย 不 สามารถวางหน้า 出名 ได้โดยตรง ไม่มีข้อจำกัดเหมือน 有名 ที่ต้องมีคำมาแทรกกลาง)

她现在完全出名
Tā xiànzài wánquán bù chūmíng.
ตอนนี้หล่อนไม่เป็นที่รู้จักโดยสิ้นเชิง

他是一个不太出名的演员。
Tā shì yī gè bù tài chūmíng de yǎnyuán.
เขาเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยดัง

出名以前只是公司职员。
Tā méi chūmíng yǐqián zhǐshì gōngsī zhíyuán.
ก่อนที่เขาจะโด่งดัง เขาเป็นเพียงพนักงานบริษัท

我想吃出名的北京烤鸭。
Wǒ xiǎng chī zuì yǒumíng/chūmíng de běijīng kǎoyā.
อยากกินเป็ดปักกิ่ง (เจ้า) ที่ดังที่สุด

著名 [zhùmíng]

เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งเป็นคำที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อย โดยประกอบมาจาก 著 [zhù] หมายถึง “โดดเด่น” และ 名 [míng] หมายถึง “ชื่อ” ดังนั้น 著名 [zhùmíng] จึงหมายถึง มีชื่อเสียง (เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป) และมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง

著名 มีชนิดของคำและความหมายคล้ายกับ 有名 มาก คือเป็นคำคุณศัพท์ที่บ่งบอกว่าชื่อนี้เป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก หลายๆ ประโยคจึงใช้แทนกันได้ แต่ความแตกต่างก็คือ

  • ความมีชื่อเสียง 著名 จะสื่อว่ามีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศหรือระดับโลก ส่วน 有名 สื่อว่ามีชื่อเสียงในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆ
  • 著名 ใช้กับความหมายที่เป็นบวกเท่านั้น ในขณะที่ 有名 นอกจากใช้กับความหมายที่เป็นบวก ยังสามารถใช้กับความหมายเชิงลบได้เช่นกัน

ลักษณะการใช้งานของ 著名

1. สามารถขยายคำนามได้ โดยจะใช้ 的 หรือไม่ก็ได้

โครงสร้าง: 著名 +(的)+ คำนาม

她是著名(的 )歌手。
Tā shì zhùmíng (de) gēshǒu.
หล่อนเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง

他是一位著名(的 )企业家。
Tā shì yíwèi zhùmíng (de) qǐyèjiā
เขาเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง

故宫是中国著名(的 )建筑物。
Gùgōng shì zhōngguó zhùmíng (de) jiànzhú wù.
พระราชวังต้องห้ามเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

2. สามารถเป็นภาคแสดงของประโยค

杭州的龙井茶很著名
Hángzhōu de lóngjǐng chá hěn zhùmíng.
ชาหลงจิ่งของหางโจวมีชื่อเสียงมาก

这部电影很著名、很有趣。
Zhè bù diànyǐng hěn zhùmíng, hěn yǒuqù.
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเสียง สนุกมาก

3. ไม่มีรูปปฏิเสธ ไม่สามารถเติม 不 หรือ 没 ข้างหน้า 著名 ได้

他写了很多部小说,但始终没著名
แก้เป็น
他写了很多部小说,但始终没出名

他是一个不太著名的演员。
แก้เป็น
他是一个不太有名的演员。

4. ถ้าเทียบความมีชื่อเสียง 著名 จะสื่อว่ามีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศหรือระดับโลก (ส่วน 有名 สื่อว่ามีชื่อเสียงในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆ)

莎士比亚是世界著名的作家。
Shāshìbǐyǎ shì shìjiè zhùmíng de zuòjiā.
เช็คสเปียร์เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก (เช็คสเปียร์มีชื่อเสียงระดับโลก จึงเหมาะสมกับการใช้ 著名)

榴莲是泰国著名的水果。
Liúlián shì tàiguó zhùmíng de shuǐguǒ.
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย (ทุเรียนไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะในประเทศไทย แต่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จึงเหมาะสมกับการใช้ 著名)

5. 著名 ใช้กับความหมายที่เป็นบวกเท่านั้น คือมีชื่อเสียงในทางดี

他是中国著名的作家。
Tā shì Zhōngguó zhùmíng de zuòjiā.
เขาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

他以前是著名的小偷。 มีชื่อเสียงในทางลบ ไม่สามารถใช้ 著名 ได้
แก้เป็น
他以前是有名的小偷。
Tā yǐqián shì yǒumíng de xiǎotōu.
แต่ก่อนเขาหัวขโมยที่เป็นที่รู้จักไปทั่ว

他好吃懒做是著名的。 มีชื่อเสียงในทางลบ ไม่สามารถใช้ 著名 ได้
แก้เป็น
他好吃懒做是有名的。
Tā hàochī lǎnzuò shì yǒumíng de.
เขาฉาวโฉ่ในเรื่องเป็นคนตะกละและเกียจคร้าน

他这个人著名的自私自利。 มีชื่อเสียงในทางลบ ไม่สามารถใช้ 著名 ได้
แก้เป็น
他这个人有名的自私自利。
Tā zhège rén yǒumíng de zìsī zì lì.
เขาคนนี้มีชื่อเสียงเรื่องเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ตัวเอง

จบแล้วค่ะ หวังว่าแฟนเพจจะได้ความรู้และพอจะแยกจุดแตกต่างของคำทั้ง 3 ได้ รวมไปถึงเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ แล้วพบกันใหม่กับไวยากรณ์ง่ายๆ สไตล์สุ่ยหลินในโพสหน้านะคะ

“ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน” (เวอร์ชั่น SE-ED) มีขายที่ร้านหนังสือ SE-ED และ SE-ED Online  รวมไปถึง shopee ก็มีแล้วนะคะ (เอาชื่อหนังสือไป search หาได้เลยยย) ใครจะสอบ HSK ระดับไหนหรือจะสอบ PAT7.4 หนังสือเล่มนี้ช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องของคำคล้าย 近义词 ที่เราคนไทยชอบสับสนได้แน่นอน!

หนังสือราคา 250 บาทหนา 344 หน้า อ่านตัวอย่างหนังสือก่อนซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ http://bit.ly/ซีรีส์คำเหมือนHSK1-6

ซีรีส์คำเหมือน-HSK1-6
ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6