ซีรีส์คำเหมือน: 通过 กับ 经过 ความ “ผ่าน” ที่แตกต่าง

17301
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน ได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับซีรีส์คำเหมือนนะคะ โพสนี้เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจค่ะ เพราะจริงๆ แล้ว 通过 [tōngguò] และ 经过 [่jīngguò] ทั้งคู่จะแปลว่า “ผ่าน” แต่ความหมายว่า “ผ่าน” ของทั้งคู่ไม่เหมือนกันเลยนะ แถมจุดเน้นก็คนละจุดกันอีกต่างหาก แต่ในบางประโยคสามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่บางประโยคกลับใช้ไม่ได้! ทำไมเป็นนั้นล่ะ? เพราะอะไรนะ? มาติดตามอ่านพร้อมกันในบทนี้กับสุ่ยหลินค่ะ

通过 [tōngguò]

คำนี้มีการใช้งานได้ 2 อย่างคือเป็นคำบุพบทและคำกริยา

  • 通过 เมื่อเป็นคำบุพบท

ตำแหน่งของ 通过 จะวางไว้หน้าคำนามที่เป็นวิธีการหรือเครื่องมือ เพื่อสื่อถึงการใช้วิธีการหรือเครื่องมือใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ แปลให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “ผ่าน……..เพื่อให้ได้………มา”

โครงสร้าง: 通过 + วิธีการ/เครื่องมือ

通过电脑,可以查到很多信息。
Tōngguò diànnǎo, kěyǐ chádào hěnduō xìnxī.
ข้อมูลจำนวนมากสามารถหาได้ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ (สื่อถึงการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาข้อมูล)

我常常通过上网、看电视来了解中国的情况。
Wǒ chángcháng tōngguò shàngwǎng, kàn diànshì lái liǎojiě Zhōngguó de qíngkuàng.
ฉันมักจะเล่นอินเทอร์เน็ต ดูทีวี เพื่อเข้าใจสถานการณ์ในประเทศจีน (สื่อถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ดูทีวี เพื่อเข้าใจสถานการณ์ในประเทศจีน)

我不会说汉语,他不会说泰语,我们必须通过翻译才能互相交谈。
Wǒ bù huì shuō Hànyǔ, tā bù huì shuō Tàiyǔ, wǒmen bìxū tōngguò fānyì cái néng hù xiàng jiāotán.
ฉันพูดจีนไม่ได้ เขาพูดไทยไม่ได้ พวกเราต้องผ่านล่ามถึงจะพูดคุยกันได้ (สื่อถึงการใช้ล่ามเป็นคนกลางในการพูดคุยกัน)

通过小王认识了小张。
Tā tōngguò Xiǎo Wáng rènshile Xiǎo Zhāng.
เขารู้จักเสี่ยวจางผ่านทางเสี่ยวหวาง (สื่อถึงการใช้เสี่ยวหวางเป็นผู้แนะนำให้รู้จักเสี่ยวจาง)

通过这次考试,老师了解了学生的汉语水平。
Tōngguò zhè cì kǎoshì, lǎoshī liǎojiěle xuésheng de Hànyǔ shuǐpíng.
คุณครูได้รู้ระดับภาษาจีนของนักเรียน ผ่านการทดสอบนี้ (เน้นที่คุณครูใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจระดับภาษาจีนของนักเรียน)

  • 通过 เมื่อเป็นคำกริยา

สามารถมีได้ 2 ความหมาย

  1. มีความหมายว่า (ทะลุ) ผ่านสถานที่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง แปลได้ว่า “(ทะลุ) ผ่าน….”

这儿正在修路,车子不能通过
Zhèr zhèngzài xiū lù, chēzi bùnéng tōngguò.
ถนนเส้นนี้กำลังซ่อม รถ (ทะลุ) ผ่านไม่ได้

你往前走,通过那个桥,然后右转就看到了。
Nǐ wǎng qián zǒu, tōngguò nàge qiáo, ránhòu yòu zhuǎn jiù kàndào le.
เธอเดินตรงไป (ทะลุ) ผ่านข้ามสะพานจากนั้นเลี้ยวขวาก็เจอแล้ว

2. มีความหมายว่าผ่านมาตรฐาน สอบผ่าน หรือบรรลุข้อตกลงอะไรบางอย่าง

通过这次考试了。
Wǒ tōngguò zhè cì kǎoshì le.
ฉันผ่านการสอบครั้งนี้แล้ว (สอบผ่าน)

大家都同意,这个计划通过了。
Dàjiā dōu tóngyì, zhège jìhuà tōngguò le.
ทุกคนล้วนเห็นด้วย แผนนี้ผ่านแล้ว

经过 [่jīngguò]

คำนี้มีการใช้งานได้ 2 อย่างเหมือนกันค่ะ คือเป็นคำกริยาและคำนาม

  • 经过 เมื่อเป็นคำกริยา
  1. สื่อว่าผ่านขั้นตอน กระบวนการต่างๆ แล้วจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลลัพธ์ แปลได้ว่า “ผ่าน (กระบวนการ)”

โครงสร้าง: 经过 + กระบวนการ (ที่เกิดขึ้นแล้ว)

屋子经过打扫,干净多了。
Wūzi jīngguò dǎsǎo, gānjìng duō le.
ห้องผ่าน (กระบวนการ) การทำความสะอาด สะอาดขึ้นมาก

经过这次考试,他决定以后要好好儿学习。
Jīngguò zhè cì kǎoshì, tā juédìng yǐhòu yào hǎohāor xuéxí.
หลังจากสอบครั้งนี้ เขาตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียน (เน้นที่การมีประสบการณ์ ผ่าน (กระบวนการ)จากการสอบ จึงทำให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้น — อาจเพราะสอบได้ไม่ดี รู้ว่าคะแนนแบบนี้สอบไม่ติดแน่นอน ฯลฯ)

经过这场战争,很多人没有了家。
Jīngguò zhè chǎng zhànzhēng, hěnduō rén méiyǒu le jiā.
หลังผ่านสงครามครั้งนี้ หลายคนต้องสูญเสียบ้านเรือน

经过 มีจุดเน้นที่ต้องใช้เวลาในการผ่านกระบวนการจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์บางอย่าง จึงสามารถใช้ร่วมกับระยะเวลาหรือจำนวนครั้งได้ (通过 ใช้แบบนี้ไม่ได้)

经过三年,我认识了很多中国朋友。
Jīngguò sān nián, wǒ rènshíle hěnduō Zhōngguó péngyou.
สามปีผ่านไป ฉันได้รู้จักเพื่อนชาวจีนมากมาย

经过十几个小时的飞行,我们终于到达了北京。
Jīngguò shí jǐ gè xiǎoshí de fēixíng, wǒmen zhōngyú dàodále Běijīng.
หลังจากผ่าน (การ) บินนานสิบกว่าชั่วโมง ในที่สุดพวกเราก็มาถึงปักกิ่ง

经过一次一次的失败,他们终于取得了成功。
Jīngguò yī cì yī cì de shībài, tāmen zhōngyú qǔdéle chénggōng.
หลังจากผ่าน (การ) ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จ

2. แปลว่าผ่านสถานที่นั้น (แบบไม่ได้ทะลุผ่าน) หรือผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่าง

请问,火车经过南京的时候停不停?
Qǐngwèn, huǒchē jīngguò Nánjīng de shíhou tíng bù tíng?
ขอถามหน่อยค่ะ รถไฟตอนผ่านเมืองหนานจิงจะหยุดรถที่สถานีหรือเปล่าคะ? (ผ่านสถานที่)

过去,从我们这儿坐火车去昆明,得经过三天两夜才到。
Guòqù, cóng wǒmen zhèr zuò huǒchē qù Kūnmíng, děi jīngguò sān tiān liǎng yè cái dào.
แต่ก่อน จากที่เราอยู่ตรงนี้นั่งรถไฟไปคุณหมิง ต้องใช้เวลาสามวันสองคืนจึงจะถึง (ผ่านประสบการณ์)

  • 经过 เมื่อเป็นคำนาม

หมายถึงกระบวนการหรือเรื่องราวความเป็นไปของบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาแล้ว

请你说说你们俩认识的经过
Qǐng nǐ shuōshuō nǐmen liǎ rènshi de jīngguò.
โปรดเล่าหน่อยว่าเธอสองคนรู้จักกันได้อย่างไร

这本书写的是第二次世界大战的经过
Zhè běn shū xiě de shì dì-èr cì shìjiè dàzhàn de jīngguò.
หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สอง

我告诉了她整个事情的经过
Wǒ gàosule tā zhěnggè shìqíng de jīngguò.
ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หล่อนฟัง (เรื่องที่ผ่านมาแล้ว)

ความเหมือนและความแตกต่างของ 通过 และ 经过

ถึงแม้ว่าในบางประโยค เราสามารถใช้ได้ทั้ง 通过 และ 经过 แต่ก็ยังมีความแตกต่างในความหมายนะคะ มาดูกันเลย

เมื่อสื่อถึง “การให้ได้มาซึ่งบางสิ่งที่ต้องการ” 通过 จะเน้นวิธีการ ส่วน 经过 จะเน้นกระบวนการ ความเป็นไปของเรื่องราว (ในที่นี้ 通过 เป็นคำบุพบท ส่วน 经过 เป็นคำกริยา)

通过/经过小王的介绍,我认识了小张。
Tōngguò/jīngguò Xiǎo Wáng de jièshào, wǒ rènshíle Xiǎo Zhāng.
ฉันรู้จักเสี่ยวจางผ่านการแนะนำของเสี่ยวหวาง (通过 เน้นวิธีการที่รู้จัก, 经过 เน้นกระบวนการที่ใช้เวลา)

通过/经过调查,我们了解事情的真相。
Tōngguò/jīngguò diàochá, wǒmen liǎojiě shìqing de zhēnxiàng.
หลังจากผ่านการสอบสวน พวกเราก็รู้ความจริงของเรื่องนั้น (通过 เน้นวิธีการผ่านการสอบสวน, 经过 เน้นกระบวนการที่ใช้เวลา)

那个病人通过/经过中西医结合治疗,恢复得很快。
Nàge bìngrén tōngguò/jīngguò zhōngxīyī jiéhé zhìliáo, huīfù de hěn kuài.
ผู้ป่วยรายนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังผ่านการรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและตะวันตก (通过 เน้นวิธีการแพทย์ที่ผสมผสาน, 经过 เน้นกระบวนการที่ใช้เวลา)

เมื่อสื่อความหมายว่า “ผ่านสถานที่” 通过 จะมีความหมายของทะลุผ่านสถานที่ ส่วน 经过 มีความหมายว่าผ่านสถานที่ แต่ไม่ได้ทะลุ (ในที่นี้ทั้ง 通过 และ 经过 เป็นคำกริยา)

卡车太高而不能通过桥。
Kǎchē tài gāo ér bùnéng tōngguò qiáo.
รถบรรทุกสูงเกินกว่าที่จะลอดสะพานได้ (ทะลุลอดผ่าน)

校车总是正点经过博物馆。
Xiàochē zǒngshì zhèngdiǎn jīngguò bówùguǎn.
รถโรงเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์ตรงเวลาเสมอ (ผ่านข้างหน้าแต่ไม่ได้ทะลุผ่านพิพิธภัณฑ์)

จบกันไปแล้วนะคะกับความเหมือนและต่างของ 通过 และ 经过 หวังว่าแฟนเพจพอจะจับประเด็นจุดแตกต่างของทั้งคู่กันได้นะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในโพสหน้าของสุ่ยหลินค่ะ^^

“ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่าย ๆ สไตล์สุ่ยหลิน” (เวอร์ชั่น SE-ED) มีขายที่ร้านหนังสือ SE-ED และ SE-ED Online  รวมไปถึง shopee ก็มีแล้วนะคะ (เอาชื่อหนังสือไป search หาได้เลยยย) ใครจะสอบ HSK ระดับไหนหรือจะสอบ PAT7.4 หนังสือเล่มนี้ช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องของคำคล้าย 近义词 ที่เราคนไทยชอบสับสนได้แน่นอน!

หนังสือราคา 250 บาทหนา 344 หน้า อ่านตัวอย่างหนังสือก่อนซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ http://bit.ly/ซีรีส์คำเหมือนHSK1-6

ซีรีส์คำเหมือน-HSK1-6