难免 VS 不免 ยากจะเลี่ยงหรือเลี่ยงไม่ได้???

25362
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของสุ่ยหลิน^^ วันนี้สุ่ยหลินมีคำคู่อีกหนึ่งชุดมานำเสนอค่ะ ถือว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากเลยนะ เพราะทั้งคู่ต่างก็มีความหมายว่า “不容易避免” หรือ “免不了” แปลเป็นไทยก็คือ “ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้” หรือจะแปลว่า “ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้” ก็ได้ มักใช้กับสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุผลบางอย่าง และบ่อยครั้งใช้แทนกันได้ด้วยนะคะ แต่ทำไมต้องมี 2 คำ มี 2 คำเมื่อไหร่แปลว่าต้องมีจุดที่ไม่เหมือนกันสินะ ไม่งั้นจะมีไปทำไม? ติดตามสุ่ยหลินอธิบายได้ในโพสนี้เลยค่ะ

มาเริ่มต้นกันที่จุดแตกต่างกันเลยค่ะ

1. แตกต่างทางไวยากรณ์

不免 เป็นคำวิเศษณ์ (副词)

จึงสามารถทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกริยา (状语)ได้เท่านั้น

难免 เป็นคำคุณศัพท์ (形容词)

จึงสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายกว่าเยอะค่ะ เป็นได้ทั้งส่วนขยายกริยา (状语),ส่วนขยายคำนาม (定语) และภาคแสดง (谓语)ของประโยค มาดูตัวอย่างกันค่ะ

难免/不免 会犯错误。(状语)
Rén nánmiǎn/bùmiǎn huì fàn cuòwù. (zhuàngyǔ)
คนเรา ยากที่จะหลีกเลี่ยง/หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะทำผิดพลาด (ขยายกริยา)

时间长了,难免/不免 会想家。(状语)
Shíjiān cháng le, nánmiǎn/bùmiǎn huì xiǎng jiā. (zhuàngyǔ)
เวลาผ่านไปนานแล้ว ยากที่จะหลีกเลี่ยง/หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะคิดถึงบ้าน (ขยายกริยา)

事事 难免/不免 有缺点。(状语)
Shìshì nánmiǎn/bùmiǎn yǒu quēdiǎn. (Zhuàngyǔ)
ทุกๆ เรื่อง ยากที่จะหลีกเลี่ยง/หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีจุดบกพร่อง (ขยายกริยา)

发生这种情况是难免的,你别自责了。(谓语)
Fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng shì nánmiǎn de, nǐ bié zìzé le. (wèiyǔ)
เกิดสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง เธออย่าโทษตัวเองเลย (ภาคแสดง)

这些情况都是难免的情况。(定语)
Zhèxiē qíngkuàng dōu shì nánmiǎn de qíngkuàng. (dìngyǔ)
สถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ขยายคำนาม)

หมายเหตุ
1. 难免 ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกริยา(状语)มักจะวางไว้หน้า “要” หรือ “会” นะ
2. 难免 ทำหน้าที่เป็นภาคแสดง(谓语)ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้าง “是难免的”
3. 难免 สามารถใช้ในรูปประโยคปฏิเสธได้ (โดยเติม 不 หน้ากริยา) แต่ความหมายก็ไม่เปลี่ยนไป คือยังเหมือนกับประโยคบอกเล่า (ในขณะที่ 不免 ไม่สามารถใช้ในรูปประโยคปฏิเสธนะ)

工作不细心,难免出/出 差错。
Gōngzuò bù xìxīn, nánmiǎn chū/bù chū chācuò.
ทำงานไม่ระมัดระวัง ยากที่จะหลีกเลี่ยง (ที่จะไม่มี) ข้อผิดพลาด

*คือรูปประโยคบอกเล่า กับประโยคปฏิเสธที่ใช้ 难免 มีความหมายเดียวกันแหละค่ะ คือ ยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเกิดกริยานั้นๆ

อ้าว! แล้วถ้าหากว่าทั้งคู่ทำหน้าที่เป็น ส่วนขยายกริยา (状语)เหมือนกัน (เพราะทั้งคู่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกริยาได้เหมือนกัน) เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้คำไหน? หรือใช้ได้ทั้งคู่ล่ะ? คราวนี้ต้องมาดูความแตกต่างที่ข้อต่อไปค่ะ

 

2. แตกต่างที่ความหมายที่ต้องการเน้น

ถึงแม้ว่าทั้งสองจะสื่อถึงสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เรื่องที่ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้น และเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมให้มันไม่เกิดขึ้นได้ แต่มันก็มีประเด็นของสิ่งที่ต้องการเน้นต่างกันออกไปค่ะ

难免

เน้นถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดกับกรรมของประโยคนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่สามารถควบคุมได้ และจุดเน้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่แฮปปี้ เป็นทุกข์
ลองดูตัวอย่างประโยคค่ะ

生活中难免遇到不少困难。(เรื่องไม่ดี)
Shēnghuó zhōng nánmiǎn yù dào bù shǎo kùnnán.
ในการดำเนินชีวิต มิอาจหลีกเลี่ยงความยากลำบากที่มากมาย

朋友之间难免会产生误会,发生不愉快的事情。(เรื่องไม่ดี)
Péngyǒu zhī jiān nánmiǎn huì chǎnshēng wùhuì, fāshēng bùyúkuài de shìqíng.
ระหว่างเพื่อน ยากจะหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจกัน เกิดเรื่องราวที่ไม่พอใจระหว่างกันขึ้นมา

不免

ก็ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดกับกรรมของประโยคนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน แต่เมื่อเทียบกับ 难免 แล้ว 不免 ยังสื่อความหมายและการใช้ใกล้เคียงกับ “不禁” คือ “มิอาจห้าม”

ดังนั้นจุดเน้นของ 不免 จะอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของประธานในประโยค ว่าไม่สามารถระงับ “อารมณ์ความรู้สึก” ได้ ซึ่งก็สามารถเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี 不免 จึงใช้ได้กับเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของประธานทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี
ลองดูตัวอย่างประโยคค่ะ

这是他第一次坐飞机,心里不免紧张。(เรื่องไม่ดี)
Zhè shì tā dì yī cì zuò fēijī, xīnlǐ bùmiǎn jǐnzhāng.
นี่เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของเขา หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกระวนกระวาย

謠諑不斷,心裡不免感到有些痛苦。(เรื่องไม่ดี)
Yáo zhuó bùduàn, xīnlǐ bùmiǎn gǎndào yǒuxiē tòngkǔ
ข่าวลือไม่ขาดสาย จิตใจยากหลีกเลี่ยงที่จะมีความรู้สึกเจ็บปวดได้ TT

老同学聚会,不免想起了许多往事。(เรื่องดี)
Lǎo tóngxué jùhuì, bùmiǎn xiǎngqǐle xǔduō wǎngshì.
งานรวมศิษย์เก่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดถึงเหตุการณ์หลายเรื่องในอดีต

孩子考上大学,他不免流了快乐眼泪。(เรื่องดี)
Háizi kǎo shàng dàxué, tā bùmiǎn liúle kuàilè yǎnlèi.
เมื่อลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจ

 

ดังนั้น หากว่าเราจะเลือกใช้ระหว่าง 难免 VS 不免 ต้องดูสองเรื่องค่ะ คือ

1. ทำหน้าที่อะไรในประโยค (ดูไวยากรณ์) และ
2. ประโยคนั้นต้องการสื่อความหมายอะไรให้เรารู้นั่นเองค่ะ (ดูอารมณ์ของคนพูด)

ดูเหมือนยาก แต่จริงๆ ก็ยาก เอ้ย! จริงๆ ก็ไม่ยากเนอะ ว่าแต่แฟนเพจเข้าใจแล้วจริงหรือเปล่า งั้นลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะ

สุ่ยหลิน^^

1. 你这么单纯,____不吃亏。难免
2. 时间快到了,试卷还没做完。心里______着急起来。 不免/难免
3. 你还年轻,出现一些差错是____的,没关系,下次注意。 难免
4. 收到了很多红包,内心____开心。不免