餐厅, 饭店, 饭馆, 食堂 จะพูดว่าไปกินข้าวที่ไหน จะใช้คำไหนดี?

3702
SHARE

คำว่า 餐厅 [cāntīng], 饭店 [fàndiàn], 饭馆 [fànguǎn] และ 食堂 [shítáng] ทั้ง 4 คำนี้มีความหมายถึงสถานที่กินข้าวหรือรับประทานอาหารค่ะ ซึ่งเอาจริงๆ ภาษาไทยเราก็มีคำเรียกสถานที่กินข้าวหลากหลายชื่อเหมือนกัน เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงอาหาร ห้องอาหาร ซึ่งเราคนไทยก็พอจะแบ่งแยกความแตกต่างออกได้ แต่คราวนี้ถ้าเป็นภาษาจีนทั้ง 4 คำข้างบนล่ะ พวกเราพอจะแยกความแตกต่างกันออกไหมเอ่ย? 

ติดตามได้ในบทนี้ของสุ่ยหลินค่ะ

餐厅 [cāntīng]  ห้องอาหาร, แคนทีน, โรงอาหาร

餐厅 หมายถึงสถานที่กินข้าวสาธารณะ ที่หลายๆ คนสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม สนามบิน สถานีรถขนส่ง ห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านั่นเองค่ะ เช่น “中餐厅” [zhōng cāntīng] ห้องอาหารจีน/ร้านอาหารจีน  “西餐厅” [xī cāntīng] ห้องอาหารฝรั่ง/ร้านอาหารฝรั่ง 

附近开了一家西餐厅,我们去尝尝吧。
Fùjìn kāile yījiā xī cāntīng, wǒmen qù cháng cháng ba.
แถวๆ นี้มีร้านอาหารฝรั่งเปิดใหม่ พวกเราไปลองชิมกันเถอะ

机场里面有餐厅吗?
Jīchǎng lǐmiàn yǒu cāntīng ma?
ในสนามบินมีร้านอาหารไหม?

พวก food court ตามห้างก็ใช้ 餐厅 ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากยกระดับว่าเป็นสถานที่ใหญ่โตกว้างขวางและมีอาหารหลากหลาย ก็ใช้ 美食广场 [měishí guǎngchǎng] หรือ 美食城 [měishí chéng] แทนได้เช่นกันค่ะ

饭店 [fàndiàn] ร้านอาหาร, โรงแรม

饭店 คำนี้มีขอบเขตการใช้งานค่อนข้างกว้าง นอกจากแปลว่าร้านอาหาร (ทั้งแบบ stand alone และตั้งอยู่ในห้าง) แล้ว ก็ยังหมายถึงโรงแรมที่พักอาศัยได้อีกด้วยค่ะ (ถ้าต้องการใช้ศัพท์ที่หมายถึงโรงแรมอย่างเดียว เราสามารถใช้คำว่า 旅馆 [lǚguǎn] โรงแรม แทนได้ค่ะ)

那家饭店的烤鸭做得不错。
Nà jiā fàndiàn de kǎoyā zuò de bùcuò. 
เป็ดย่างของร้านอาหารร้านนั้นทำได้ไม่เลว (อร่อย) 

这些客人今晚住在北京饭店。
Zhèxiē kèrén jīnwǎn zhùzài Běijīng fàndiàn.
แขกเหล่านี้จะพักที่โรงแรม (ชื่อ) ปักกิ่งคืนนี้

饭馆 [fànguǎn] ร้านอาหาร, ภัตตาคาร

饭馆 จะมีขอบเขตที่แคบลงมาเมื่อเทียบกับ 饭店 ค่ะ เพราะ 饭馆 หมายถึงร้านอาหารเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายครอบคลุมไปถึงโรงแรม

我们去那家饭馆吃晚饭吧。
Wǒmen qù nà jiā fànguǎn chī wǎnfàn ba.
พวกเราไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารนั้นกันเถอะ

今天你过生日,我们不要去小饭馆了,去个大饭馆吧。
Jīntiān nǐ guò shēngrì, wǒmen bù yào qù xiǎo fànguǎn le, qù gè dà fànguǎn ba.
วันนี้ฉลองวันเกิดเธอ อย่าไปร้านอาหารเล็กๆ เลย ไปร้านใหญ่ๆ กันเถอะ

食堂 [shítáng]  โรงอาหาร, แคนทีน

食堂 ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถานที่รับประทานอาหารที่มีไว้ให้สำหรับนักเรียน พนักงานในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ (ซึ่งก็สามารถใช้ 餐厅 มาแทนความหมายของ 食堂 ได้ค่ะ)

已经两点了,公司食堂/餐厅肯定关门了。
Yǐjīng liǎng diǎn le, gōngsī shítáng/cāntīng kěndìng guānmén le.
บ่ายสองแล้ว โรงอาหารของบริษัทปิดแล้วอย่างแน่นอน

现在刚下课,学校食堂/餐厅里人肯定特别多。
Xiànzài gāng xiàkè, xuéxiào shítáng/cāntīng li rén kěndìng tèbié duō.
ตอนนี้เพิ่งเลิกเรียน คนในโรงอาหารของโรงเรียนต้องเยอะแน่นอน

จบแล้วค่ะกับหลากหลายสถานที่กินข้าวหรือรับประทานอาหาร อ่านจบโพสนี้ต่อไปนี้เราน่าจะพอแยกแยะว่าเราไปกินข้าวที่ไหนกันแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่กันโพสหน้าค่ะ