4 คำเชื่อม (连词) ที่เจอบ่อยสุดๆ HSK4 (ตอน 3)

64013
SHARE

สวัสดีค่ะแฟนเพจของสุ่ยหลิน ใครที่กำลังเตรียมตัวเพื่อไปสอบ HSK4 พลาดโพสนี้ไม่ได้เลยนะคะ เพราะปัญหาเรื่องคำเชื่อมถือเป็นปัญหาชวนปวดหัวอย่างยิ่งของพวกเราผู้เตรียมสอบ HSK4 ค่ะ

วันนี้สุ่ยหลินขอรวบรวมเอาคำเชื่อมที่เจอบ่อยสุดๆ ใน HSK4 มาสอนกัน 4 ชุดค่ะ รับประกันว่าใครไปสอบก็ต้องเจอชัวร์ๆ ติดตามกันเลยค่ะ

1. 既⋯⋯也/又/还⋯⋯ [jì ⋯⋯yě/yòu/hái ⋯⋯]
ทั้ง…..และ….. (ความสัมพันธ์แบบขนาน)

คำเชื่อมชุดแรกคือเซ็ทนี้เลยค่ะ ใช้เชื่อมกริยาวลีหรือคำคุณศัพท์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆ กันได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าคล้ายกับ 又⋯⋯又⋯⋯ แต่ 既⋯⋯也/又/还⋯⋯ เป็นรูปแบบที่เป็นทางการกว่านะจ๊ะ

โครงสร้าง
既 + คุณศัพท์/คุณศัพท์วลี 1 + 也/又/还 + คุณศัพท์/คุณศัพท์วลี 2

他做事情好。
Tā zuò shìqing jì kuài yòu hǎo.
เขาทำสิ่งต่างๆ ทั้งเร็วและดี

这家饭馆便宜好吃。
Zhè jiā fànguǎn jì piányi yòu hǎochī.
ร้านนี้ทั้งถูกและอร่อย

会说话的人容易交到朋友,容易获得成功。
Huì shuōhuà de rén jì róngyì jiāo dào péngyǒu, yě róngyì huòdé chénggōng.
คนที่รู้จักพูด ง่ายที่จะผูกมิตรกับผู้อื่น และง่ายที่จะประสบความสำเร็จ

หรืออีกโครงสร้าง
既 + กริยา/กริยาวลี 1 + 也/又/还 + กริยา/กริยาวลี 2

会说汉语,会说英语。
Tā jì huì shuō Hànyǔ, yě huì shuō Yīngyǔ.
เขาสามารถพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

骑自行车省钱锻炼身体。
Qí zìxíngchē jì shěngqián yòu duànliàn shēntǐ.
การขี่จักรยานทั้งประหยัดเงินและได้ออกกำลังกาย

是我妈妈 ,是我朋友。
Tā jìshì wǒ māma, yěshì wǒ péngyou.
เธอเป็นทั้งแม่และเพื่อนของฉัน

ต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบกันดูค่ะ ระหว่าง

既…..又….. VS 又…..又…..

ดูๆ ไปการใช้งานของ 既…..也/又/还….. คล้ายๆ กับ 又…..又….. นะคะ

แต่จุดแตกต่างก็คือการใช้งานของ 既⋯⋯也/又/还⋯⋯ เมื่อใช้กับกริยา สามารถใช้เป็นวลียาวๆ ได้ ไม่มีข้อจำกัดเหมือน 又…..又….. (เพราะกริยาวลีที่ใช้กับ又…..又….. มักจะสั้นๆ และมีคำเท่าๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นพยางค์เดียวหรือ 2 พยางค์นะ)

ประโยคข้างล่างนี้ ไม่นิยมใช้ 又…..又….. เพราะกริยาวลียาวและไม่เท่ากัน และยังมีการย้ายกรรมของกริยามาขึ้นต้นประโยคย่อยเพื่อเป็นหัวข้อในการพูดถึงอีกต่างหาก

他那个做事不认真,动作慢。这个工作这么重要,还是让别人做吧。
Tā nàgè zuòshì jì bù rènzhēn, dòngzuò hái màn. Zhège gōngzuò zhème zhòngyào, háishì ràng biérén zuò ba.
เขาทำงานทั้งไม่จริงจังแถมยังเชื่องช้า งานสำคัญขนาดนี้ให้คนอื่นทำเถอะ

这家饭馆的菜不贵,味道不错。
Zhè jiā fànguǎn de cài jì bù guì wèidào yě bùcuò.
อาหารในร้านนี้ราคาไม่แพง รสชาติก็ไม่เลว

2. 因为⋯⋯而⋯⋯ [yīnwèi ⋯⋯ér ⋯⋯]

เพราะ…..จึง….. (ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล)

คำเชื่อมชุดนี้เป็นคำเชื่อมประโยคบอกเหตุและผลลัพธ์
โดยที่ส่วนที่ตามหลัง 因为 คือสาเหตุ และส่วนที่ตามหลัง 而 ก็คือผลลัพธ์ อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่

โครงสร้าง
ประธาน + 因(为) + สาเหตุ + 而 + ผลลัพธ์

因为诚实受到尊重。
Tā yīnwèi chéngshí ér shòudào zūnzhòng.
เพราะเขาซื่อสัตย์ จึงได้รับความเคารพยกย่อง

因为生病请假。
Wǒ yīnwéi shēngbìng ér qǐngjià.
เพราะฉันป่วยจึงขอลา

受到热情欢迎高兴。
Tā yīn shòudào rèqíng huānyíng ér gāoxìng.
เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นก็เลยมีความสุข

แล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกับ 因为…,所以… ตรงไหน?

ความต่างอยู่ที่นี่ค่ะ เมื่อใช้ 而 ในการเชื่อมประโยค มันก็ยังสามารถกลายเป็นประโยคเดียว (ไม่มีเครื่องหมายคอมม่า , คั่นตรงกลาง) ซึ่งจะมีประโยชน์มากตรงที่มันสามารถเป็นวลี (บอกเหตุและผล) และเมื่อมันเป็นวลี จึงสามารถไปซ้อนอยู่ในประโยคย่อย (ที่แบ่งส่วนหน้าและส่วนหลังของประโยค) ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องแตกประโยคใหม่ออกไปอีกประโยค เช่น

  • เป็นวลีบอกเหตุและผล ว่า 不会 อะไร

不会因为你不鸟我我不鸟你。
Wǒ bù huì yīnwèi nǐ bù niǎo wǒ ér wǒ bù niǎo nǐ.
ฉันไม่สามารถไม่สนใจเธอเพราะเธอไม่สนใจฉันได้

  • แทรกใน 如果….,就…..

如果失恋自杀,那太笨了。
Rúguǒ tā yīn shīliàn ér zìshā, nà jiù tài bèn le.
ถ้าหล่อนเพราะอกหักจึงฆ่าตัวตาย อย่างนั้นคงโง่เกินไปแล้ว

  • แทรกใน 尽管….,但是…..

尽管被车碰到住院,但是不严重。
Jǐnguǎn tā yīn bèi chē pèngdào ér zhùyuàn, dànshì bù yánzhòng.
แม้ว่าเพราะเธอถูกรถชนจึงต้องนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร

3. 既然……,那/就/那就…… [jìrán……, nà/jiù/nà jiù……]

ในเมื่อ….งั้นก็….. (ความสัมพันธ์แบบเหตุและผล)

既然 [jìrán] สามารถใช้เป็นคำเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลได้
โดย 既 [jì] ในที่นี้แปลว่า แล้ว และ 然 [rán] แปลว่า ใช่,แน่นอน

既然 จึงแปลว่า “ในเมื่อ…..” โดยสิ่งที่ตามหลัง 既然 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นข้อเท็จจริง

  1. 既然 เมื่อใช้ในประโยคบอกเล่า

既然 สามารถใช้ในประโยคบอกเล่า โดยจุดประสงค์ในการใช้ไม่ได้บอกผลลัพธ์ของการกระทำโดยตรง แต่เป็นการบอกข้อเสนอแนะหรือสมมติฐาน

โดย 既然 จะวางอยู่ส่วนแรกของประโยคเพื่อบอกสถานการณ์หรือข้อเท็จจริง และส่วนหลังของประโยคจะบอกข้อเสนอแนะหรือสมมติฐาน

โครงสร้าง
既然 + ข้อเท็จจริง,那/就/那就 + ข้อเสนอแนะ/สมมติฐาน

ตัวอย่างประโยค

既然不想说,那就别说了。
Nǐ jìrán bùxiǎng shuō, nà jiù bié shuō le.
ในเมื่อเธอไม่อยากพูด งั้นก็ไม่ต้องพูดมัน

既然已经来到这里, 说吧。
Nǐ jìrán yǐjīng lái dào zhèlǐ, jiù shuō ba.
ในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว เธอก็พูดมาเถอะ

既然刚刚分手,现在应该是单身吧。
Tā jìrán gānggāng fēnshǒu, nà xiànzài yīnggāi shì dānshēn ba.
ในเมื่อเขาเพิ่งจะเลิกกับแฟน งั้นตอนนี้ก็น่าจะโสดสิ

既然你不能来,我自己去。
Jìrán nǐ bùnéng lái, wǒ jiù zìjǐ qù.
ในเมื่อเธอมาไม่ได้ ฉันก็จะไปเอง

  1. 既然 เมื่อใช้ในประโยคคำถาม

นอกจากนี้ 既然 สามารถใช้ในประโยคคำถามแบบตอบ yes-no ได้ แต่ในบางครั้งคนพูดก็ไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกค่ะ เป็นเชิงย้อนถามเสียมากกว่า

โครงสร้าง
既然 + ข้อเท็จจริง, + สรรพนามคำถาม + (还) + คำถาม ?

ตัวอย่างประโยค

既然不喜欢他,为什么还想跟他出去?
Nǐ jìrán bù xǐhuan tā, wèishénme hái xiǎng gēn tā chūqù?
ในเมื่อเธอไม่ชอบเขา แล้วทำไมเธอถึงอยากจะออกไปกับเขา

既然你买不起,为什么还要买?
Jìrán nǐ mǎibuqǐ, wèishénme hái yāo mǎi?
ในเมื่อเธอซื้อไม่ไหว ทำไมถึงอยากจะซื้อ?

既然你已经决定了,为什么现在后悔?
Jìrán nǐ yǐjīng juédìng le, wèishénme xiànzài hòuhuǐ?
ในเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้ว ทำไมมาเสียใจตอนนี้?

既然已经分手了,为什么还要见面?
Jìrán yǐjīng fēnshǒu le, wèishéme hái yào jiànmiàn?
ในเมื่อเลิกกันแล้ว ทำไมยังต้องเจอหน้ากันอีก

A: 你既然不愿意打球,为什么还要打?
Nǐ jìrán bù yuànyì dǎqiú, wèishénme hái yào dǎ?
เธอไม่อยากเล่นบอล ทำไมถึงยังเล่น?

B: 我是不得不打啊,因为这些天我又胖了好几公斤。
Wǒ shì bùdébù dǎ a, yīnwèi zhèxiē tiān wǒ yòu pàngle hǎo jǐ gōngjīn.
ฉันไม่เล่นก็ไม่ได้ เพราะหลายวันมานี้ฉันอ้วนขึ้นมาตั้งหลายกิโล

4. ⋯⋯,却⋯⋯ [⋯⋯, què ⋯⋯]

…..แต่กลับ….. (ความสัมพันธ์แบบหักเห)

คำเชื่อมชุดนี้มีคำว่า 却 เป็นนางเอก พวกเราคนไทยงงกันหลายคนกับคำว่า 却 เพราะจะดูเป็นคำปฏิเสธก็ไม่เชิง ใช้เดี่ยวๆ ก็ไม่ได้ ชอบเจอพร้อมกับ 不/没 อีกต่างหาก มาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่

却 คำนี้เป็นคำวิเศษณ์ค่ะ สามารถวางอยู่หลังประธานและอยู่หน้ากริยา ทำหน้าที่เชื่อมประโยคที่มีความสัมพันธ์แบบหักเห โดยที่ 却 จะวางไว้ที่ประโยคส่วนหลังเพื่อแสดงการหักมุม ไม่สอดคล้องกับประโยคส่วนแรก ซึ่งอาจจะมี 但是 มาอยู่ร่วมในประโยคส่วนหลังเพื่อเน้นการหักมุมที่มากขึ้นก็ได้ แปลภาษาไทยว่า “กลับ” หรือ “ดัน” ก็ได้

โครงสร้างคือ
ประโยคส่วนแรก ,(但是) + (ประธาน) + 却 ⋯⋯

我是你最好的朋友 ,你没告诉我。
Wǒ shì nǐ zuì hǎo de péngyou, nǐ què méi gàosù wǒ.
ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ เธอกลับไม่ได้บอกฉัน

我有许多话要说,不知从何说起。
Wǒ yǒu xǔduō huà yào shuō, què bùzhī cónghé shuōqǐ.
ฉันมีเรื่องมากมายอยากจะพูด แต่กลับไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน

他是老板 ,没有人听他的。
Tā shì lǎobǎn, què méiyǒu rén tīng tā de.
เขาเป็นเถ้าแก่ แต่กลับไม่มีใครฟังเขา

有人觉得有房子和汽车就是幸福,(但是) 有人认为找到真正的爱情才是幸福。
Yǒurén juéde yǒu fángzi hé qìchē jiùshì xìngfú, (dànshì) yǒurén què rènwéi zhǎodào zhēnzhèng de àiqíng cái shì xìngfú.
บางคนคิดว่าการมีบ้านมีรถคือความสุข (แต่) บางคนกลับคิดว่าค้นพบรักแท้ถึงจะเป็นความสุข

จบแล้วค่ะ กับอีก 4 คำเชื่อใที่เจอบ่อยและออกสอบใน HSK 4 หวังว่าจะมีประโยชน์กับแฟนเพจและทุกคนที่จะเตรียมสอบเลยนะคะ

อยากติวเข้มๆ แบบนี้กับสุ่ยหลิน แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ คอร์สสอนสด #HSK4 พร้อมชีทไวยากรณ์สรุป HSK4 สุ่ยหลินเขียนเองกับมือ ใครกังวลใจเรื่องไวยากรณ์ HSK4 กลัวเรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่เข้าใจ สอบไม่ผ่าน น้องๆ ที่เรียนในห้องเรียนแล้วก็ไม่ชัวร์ สุ่ยหลินมาอธิบายให้ฟังพร้อมชีทเรียนให้เลยค่ะ

ในคลาสแจกรวมศัพท์ HSK4 ทั้งหมด 1200 คำและสอนเทคนิคการสอบโดยสุ่ยหลิน ไหนๆ ต้องเดาบ้างอยู่แล้ว ทำไงให้เดาแล้วได้คะแนนไม่เสียคะแนนล่ะ

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 ก.พ. 2564 เต็มวัน 2 วัน ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM แจ้งวัฒนะ ใครเตรียมสอบเดือนมีนาคมสมัครเรียนได้เลย

ดูตัวอย่างชีทไวยากรณ์ที่นีเลยค่ะ

https://drive.google.com/…/1Rmr9BtpJAkB5JAK3wzn…/view..

สมัครเรียนได้ที่เพจ Sphere สะ-เฟียร์

https://forms.gle/1mszMmv27tpLsGuV6

สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

พี่ออย โทร/Line 0866707557

ไว้เจอกันนะคะ